special
Random Pics van de Dag #169
review
Mortal Kombat 11 Ultimate Edition
review
World of Warcraft: Shadowlands
special
Random Pics van de Dag #168
review
Immortals Fenyx Rising
review
PlayStation 5
FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesCoronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19)


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Giel presenteert de Top 2000

Goed nieuws! Giel werkt nog maar net bij Radio 2 en hij mag dit jaar de Top 2000 presenteren!! Ben jij blij met dit nieuws?

Zetelrover Van Haga eindelijk volwaardig FVD-fractielid

Heugelijke nieuws voor Wybren van Haga, hij is sinds vandaag officieel lid van de fractie van Forum voor Democratie. De fractie bestaat nu uit Thierry Baudet, Wybren van Haga en de lege stoel van Theo Hiddema.

Never forget:

20 jaar euthanasie-wet: de moeilijkste discussie ter wereld

Het is deze week precies twintig jaar geleden dat de Nederlandse Tweede Kamer instemde met een wet die euthanasie mogelijk maakt. Een wereldprimeur. Volgens liberalen en humanisten een baanbrekende stap, in met name geloofskringen letterlijk een doodzonde.

NOS op 3 legt in het onderstaand filmpje uit hoe de euthanasie-wet tot stand kwam, hoe daar door andere landen naar wordt gekeken en waarom het gesprek over euthanasie nog lang niet voorbij is:

Fun met Funda #222 - Wazige kitsch in Best

In Best staat een riant optrekje te koop. Met een sfeervolle inrichting! En mocht je het kopen, dan nermen ze die inrichting gelukkig mee...

En wat doe je als je een huis van 2.950.000 euro wil verkopen? Dan nodig je een makelaar uit met een telefoon uit 1985 om de foto's te maken. Je hoeft je brilleglazen niet op te poetsen of naar een webwinkel te gaan voor een nieuwe monitor. Kijk maar eens mee.

Mondkapjesplicht per 1 december, is het juiste midden gevonden?

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. De overheid heeft haar best gedaan om rekening te houden met mensen bij wie het dragen van een mondkapje gewoon erg lastig is door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Ook zijn er een aantal beroepen en situaties waarin het dragen van een mondkapje niet als wenselijk wordt geacht.

Alle uitzonderingen staat duidelijk omschreven in de regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19:

Artikelen 2a.4 tot en met 2a.8 Uitzonderingen
Op de verplichtingen in hoofdstuk 2a geldt een aantal uitzonderingen. Allereerst zijn personen uitgezonderd die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken (artikel 2a.4). Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen met zintuigelijke beperkingen die gebarentaal spreken. Ook kan gedacht worden aan personen met (ernstige) brandwonden op hun gezicht waardoor geen mondkapje gedragen kan worden en personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Bij deze laatste groep is het ook mogelijk dat zij ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt. In dat geval hoeft ook de begeleider geen mondkapje te dragen. Hetzelfde geldt voor personen die samen zijn met iemand die afhankelijk is van nonverbale visuele signalen, bijvoorbeeld iemand die afhankelijk is van liplezen. Ook deze personen hoeven geen mondkapje te dragen.

Een verkoudheid wordt onder andere niet gezien als ziekte of beperking waardoor geen mondkapje gedragen kan worden. Personen die zich beroepen op een van de uitzonderingen zullen de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken (of hun begeleider indien zij daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking).

Personen die een sport beoefenen zijn ook uitgezonderd van het dragen van een mondkapje (artikel 2a.5, onder a). De reden hiervoor is dat het dragen daarvan een belemmering vormt voor het goed kunnen uitoefenen van de sport. Hetzelfde geldt voor personen die podiumkunsten beoefenen of acteren (onder b). Onder ‘podiumkunsten’ valt onder andere toneel, dans, muziek(theater), cabaret en musical. Onder ‘muziek’ valt zowel de beoefening van instrumenten, indien het dragen van een mondkapje daarbij belemmerend werkt, als zang. Met ‘acteren’ wordt bedoeld het uitbeelden van een rol in een cinematografische setting, zoals films en televisieseries. Deze uitzondering geldt alleen voor zover een mondkapje de personen belemmert in de beoefening van podiumkunsten. Personen zijn ook uitgezonderd op het moment dat zij poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen (onder c). Dit betreft bijvoorbeeld iemand die poseert voor een fotografisch kunstwerk.

Tot slot zijn personen uitgezonderd die deelnemen aan de opname van media-aanbod in de zin van de Mediawet 2008 (onder d). Het gaat dan om elektronische producten met beeld- of geluidsinhoud die bestemd zijn voor afname door het algemene publiek of een deel ervan. Dit begrip omvat zowel radio- en televisieprogramma’s die worden verzorgd door de omroepen als programmering van mediadiensten op aanvraag (online videocontent). Met ‘deelnemen’ wordt gedoeld op personen die feitelijk in beeld of op geluid komen, met uitzondering van publiek. Hierbij kan gedacht worden aan presentatoren, kandidaten, deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor personen die achter de schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder geldt de uitzondering alleen gedurende de opname.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de mondkapjesplicht van artikel 2a.1 niet geldt bij de opname van media-aanbod in besloten ruimten, maar alleen in publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens.

Verder zijn personen uitgezonderd die gevraagd worden zich te identificeren op grond van een wettelijke bepaling. Een mondkapjesplicht maakt het moeilijker om vast te stellen of de persoon die het mondkapje draagt dezelfde is als de persoon die op een identiteitsbewijs is weergeven. Deze controle kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de politie of nodig zijn bij aankoop van leeftijdsgebonden producten, zoals tabak of alcoholhoudende drank. Om de vaststelling van de identiteit niet onmogelijk of erg lastig te maken, bepaalt artikel 2a.6 dat deze personen uitgezonderd zijn van de plicht tot het dragen van een mondkapje wanneer hun gevraagd wordt het mondkapje af te zetten op het moment dat zij zich moeten identificeren. Dit betekent dat de betrokken persoon direct na de vaststelling van de identiteit het mondkapje weer moet dragen.

Het is aan de beheerder van een plaats om te bepalen of hij vraagt of het mondkapje afgezet moet worden voor de identificatie. Het staat iedere beheerder vrij hier zijn eigen beleid op te voeren. Op grond van artikel 2a.7 zijn ook personen uitgezonderd die zich bevinden in een zorglocatie. De zorglocatie zelf kan namelijk het beste beoordelen of en zo ja welke beschermingsmiddelen passend zijn. In zorglocaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en tandartsenpraktijken geldt het beleid van de betreffende zorglocatie. Zorgaanbieders zijn op basis van andere wetten, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, verplicht om maatregelen te treffen waaronder goede en veilige zorg geboden kan worden. Ook als werkgever zijn zij op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om goede bescherming te bieden aan hun werknemers. De invulling van die verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in richtlijnen. Op grond van deze verantwoordelijkheden en de zeggenschap over de zorglocatie, kan de zorgaanbieder het dragen van mondkapjes of andere beschermingsmiddelen voorschrijven in de zorglocatie. Gelet hierop moeten zorgverleners, patiënten en bezoekers de aanwijzingen van de beheerder van de zorglocatie over het gebruik van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen opvolgen.

Tot slot regelt artikel 2a.8 dat een mondkapje ook niet gedragen hoeft te worden als dit de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt. Wanneer uit arbeidsomstandighedenwetgeving en de daarin vervatte arbeidshygiënische strategie (artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet) onomwonden volgt dat een mondkapje geen veilig en passend beschermingsmiddel is, moet het mogelijk zijn andere beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals een spatscherm. In die gevallen kan een beroep worden gedaan op artikel 2a.8. Dit doet overigens niet af aan het in voorkomend geval moeten treffen van andere maatregelen, zoals het houden van de veilige afstand waar mogelijk en voldoende ventileren.

Deze uitzonderingen zijn uitputtend bedoeld. Dit betekent dat de beheerder van een publieke binnenruimte, stationsgebouw, luchthaven, onderwijsinstellingen en de beoefenaar van een contactberoep zich in beginsel zal houden aan de uitzonderingen, zoals opgenomen in deze regeling. Wanneer een persoon bijvoorbeeld aannemelijk maakt geen mondkapje te kunnen dragen vanwege een beperking of ziekte, zal de beheerder of beoefenaar van het contactberoep in beginsel een uitzondering te maken voor deze persoon.

Zoals te verwachten was ziet een "handige Harry" er een verdienmodel om mensen te "helpen" de mondkapjesplicht te ontduiken. Onder viruswappies is de "Vrijstellingskaart mondkapjesplicht" dan ook een geliefde manier om zonder enig gedoe gewoon te veinzen dat ze onder de vrijstellingsregeling vallen. Er heeft op Rijksoverheid.nl ook een soort van "kaartje" gestaan waarmee je kon aangeven dat je onder de vrijstellingsplicht valt. Dit kaartje is na enkele dagen verwijderd en lijkt te gaan vervallen, omdat het juridisch niet haalbaar lijkt. 

De weerstand tegen de mondkapjesplicht is erg groot. Bij viruswappies websites zoals deze, maar ook bij mensen die echt onder de vrijstellingsregeling vallen vanwege hun beperkingen of beroep en organisaties die problemen zien met het handhaven op de mondkapjesplicht.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht liet gisteren weten een probleem te hebben met de mondkapjesplicht omdat ze stellen niet bevoegd te zijn tot het handhaven van deze plicht en ‘beslist niet’ willen dat boa’s in het ziekenhuis gaan controleren en bekeuren. Op hun website staat echter wel het verzoek aan iedereen ouder dan 13  jaar een mondkapje te dragen.  

De invoering van de mondkapjesplicht aanstaande dinsdag gaat, ongeacht of je voorstander bent of niet, zeker voor hoofdbrekens zorgen. 

Op de rol: 'Ik heb geen last van mijn libido'

Op rechtspraak kom je naast heel veel informatie en uitspraken ook enkele verslagen van rechtzittingen bij de politierechter. In het verslag van eergisteren het verhaal van Bert (een gefingeerde naam) die van mening is dat het in een openbare bibliotheek, zittend met je piemel in een fles, terwijl je naar plaatjes van jonge meisje kijkt duidt op een plasprobleem.

Bert* heeft thuis kennelijk geen computer, dus op een regenachtige woensdagmiddag in maart van dit jaar stapt hij naar de Kanaleneilandbibliotheek in Utrecht. Bert (62) nestelt zich daar achter de computer. Hij waant zich de enige bezoeker in de internethoek. Bert gaat aan de slag. Hij surft op het internet, haalt onder tafel zijn piemel uit zijn broek en steekt hem in een fles.

Dat had geen seksuele lading’, vindt Berts raadsman. ‘Als je je piemel in een fles kunt stoppen dan heb je geen erectie, anders zou het een zeer ingewikkeld verhaal worden.’ Hoe dan ook, Bert blijkt toch niet de enige in de internethoek. Een mede-biebbezoeker slaat gade dat Bert naar plaatjes van jonge meisjes in ‘hun ondergoed’ kijkt en ziet ook dat hij ‘op en neergaande bewegingen’ met zijn hand maakt. Zij roept de beheerder erbij en met zijn piemel nog uit zijn broek wordt Bert weggetrokken van de computer.

Badkleding
Vandaag zit Bert voor de Utrechtse politierechter. Bert heeft zich volgens de officier van justitie namelijk zitten aftrekken in de bibliotheek, en daarmee schond hij de eerbaarheid. Helemaal niet, zegt Bert. ‘Mijn hand ging op en neer omdat die fles dreigde weg te glijden. Mijn bewegingen waren onschuldig. Ik had gedronken en het was wat wazig. Het was puur plassen in de fles. Dat is niet normaal, dat weet ik ook wel, maar ik heb níet gemasturbeerd. Ik keek ook niet naar meisjes in hun ondergoed, maar naar meisjes in badkleding.’ Heeft hij zijn piemel tentoongesteld? Ook niet. Bert: ‘Ik ben hardhandig weggetrokken door die man van de bibliotheek. Ik heb geprobeerd om alles terug te stoppen, maar het kan zijn dat toen een stukje te zien was. Ik heb het niet opzettelijk willen laten zien. Ik ben blij dat ik u dat hier kan vertellen.’

Plasprobleem
‘U zegt dat het niet normaal was wat u deed, maar u deed het wél’, merkt politierechter Anneke Werner op. Bert: ‘Dat klopt, iemand anders zou dat niet doen. Ik heb een plasprobleem. Ik wilde niet naar het toilet, want dan zou iemand anders op mijn plek gaan zitten.’ Volgens Bert was het heel rustig in de bibliotheek, maar volgens de beheerder was het helemaal niet rustig. Dat is het nooit op woensdagmiddag. ‘De bibliotheek was voor 70 tot 80 procent gevuld met kinderen onder de 14, die er met hun ouders waren’, citeert politierechter Werner de beheerder. ‘Dat was echt aan de andere kant van de bibliotheek’, reageert Bert.

Stoornis
De politierechter oppert de aanwezigheid van kinderen in de bieb niet voor niets. Ze heeft namelijk 2 rapportages van de reclassering ontvangen, en die liegen er niet om. Bert heeft veel pedoseksuele delicten gepleegd (hij heeft een 54 pagina’s dik strafblad) en veel hulp gekregen, maar hij valt steeds terug in zijn oude gewoonten. ‘Daar lijkt dit feit in de bibliotheek goed in te passen’, zegt politierechter Werner. Onderzoek in het Pieter Baan Centrum in 2015 wees uit dat Bert lijdt aan een ziekelijke stoornis op het gebied van seksualiteit in de vorm van pedofolie. ‘Dat is veranderd. Het is ook jammer dat de reclassering schrijft dat hulpverlening niet heeft gebaat’, meent Bert. ‘Ik heb 4 jaar gemaximaliseerde tbs gehad en ben daarna doorbehandeld. Ik heb een bestaan opgebouwd. Ik heb weer contact met mijn familie, ik heb een woning en ik doe vrijwilligerswerk. Het is niet allemaal kommer en kwel. Ik wil ook best medicijnen tegen alcoholgebruik en libidoremmers gebruiken. Maar ik heb geen last van mijn libido; ik loop niet met een stijve rond.’

Weggeplukt
Bert is inmiddels wel gedwongen opgenomen in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht. Maar dat levert niets op, zegt Bert. ‘Ik ben weggeplukt uit de samenleving terwijl het goed ging. Ik ben geparkeerd in een instelling waar ze geen raad met mij weten.’ Wat de reclassering betreft zou Bert weer tbs moeten krijgen en voor onderzoek terug moeten naar het Pieter Baan Centrum. Een nieuw zedendelict ligt namelijk op de loer. Dat laatste moet worden voorkomen, vindt officier van justitie Rolf Limburg, maar zijn ‘handen zijn gebonden.’ Het is volgens hem zonneklaar dat Bert zich zichtbaar heeft zitten aftrekken in de bibliotheek, maar daarvoor kan hij geen tbs met dwangverpleging eisen. ‘Hier staat een maximumstraf van 3 maanden op; het is niet het zwaarste feit in het Wetboek van Strafrecht.’

Trits
Hoewel de reclassering blijft vinden dat tbs met dwangverpleging de beste straf/oplossing voor Bert is, heeft ze de officier van justitie een maatregelenpakket voor Bert toegestuurd waarmee hij wel uit de voeten kan. Officier van justitie Limburg: ‘Dat is een hele trits: een meldplicht, ambulante behandeling, begeleid wonen, dagbesteding. Volgens de richtlijnen zou ik moeten denken aan een geldboete van 250 euro, maar dat is hier niet passend. Als stok achter de deur eis ik een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand, met een proeftijd van 3 jaar. Als Bert ook maar 1 van de bijzondere voorwaarden aan zijn laars lapt, dan draait hij de cel in.'

Trui
Wat Bert in de bieb deed was niet normaal, maar het was geen schennis van de eerbaarheid, vindt advocaat Fer Grijmans. ‘Mijn cliënt keek niet naar kinderporno. Je kunt er van alles van vinden, maar het staat iedereen vrij om naar advertenties van meisjes in badkleding te kijken. Er is eerder zoiets gebeurd en toen is geoordeeld dat er geen sprake was van kinderporno. Mijn cliënt heeft een blaasprobleem. Dus nam hij 3 flesjes mee naar de bibliotheek. Hij haalt zijn piemel onder tafel uit zijn broek als hij moet plassen. Hij wilde niet zijn piemel laten zien. Hij had zijn trui eroverheen. Een getuige zegt dat mijn cliënt bewegingen maakte en concludeert daaruit dat hij zat te masturberen. Dat blijkt nergens uit.’ Bert verdient vrijspraak. Als de rechter vindt dat Bert wél een straf verdient, dan zou zij hem naast de trits voorwaarden een voorwaardelijke werkstraf moeten geven. ‘Mijn cliënt heeft meer dan 25 jaar in de gevangenis gezeten. Met een maand erbij schiet je niets op.’

Verleden
Politierechter Werner vindt dat Bert geen vrijspraak verdient. ‘Als je kijkt naar de plek waar dit is gebeurd en onder welke omstandigheden, dan meen ik dat u de eerbaarheid hebt geschonden. Ik heb u horen zeggen dat het u stoort dat uw verleden u wordt nagedragen, maar dat verleden speelt wél een rol bij de inschatting of u weer de fout in kan gaan.’ Op basis van dat verleden begrijpt de rechter ‘heel erg goed’ de zorgen van de reclassering, maar tbs met dwangverpleging zit er wettelijk niet in. Een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand past volgens politierechter Werner wel. ‘Als het in de toekomst toch fout gaat, dan moet u vastgezet kunnen worden om rust te brengen. Van de bijzondere voorwaarden leg ik u een meldplicht op en moet u meewerken aan klinische behandeling op basis van de huidige zorgmachtiging. Ik leg u ook begeleid wonen, ambulante behandeling en dagbesteding op. U moet ook meewerken aan middelencontrole en u moet contact met minderjarigen vermijden.’

* Dit is niet zijn echte naam.

NOS op 3: Wat als er een Covid-19 vaccin is ?

Twee farmaceuten - Pfizer en Moderna - claimden afgelopen weken dat hun vaccin voor zo'n 95 procent beschermt tegen corona. "Het is een geweldige dag voor de wetenschap en de mensheid", zei Pfizer-ceo Albert Bourla in een persbericht. Gisteren claimde AstraZeneca dat hun vaccin een bescherming van 70% biedt.

Het kabinet laat er geen gras over groeien en wil dat mensen zich vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar al kunnen laten vaccineren.

Betekent dat dat we dan ook ons normale leven weer terug krijgen? NOS op 3 legt uit:

Omtzigt legt aan Krol uit waar opmerkelijke reclame online vandaan komt

Henk Krol las vandaag online het verhaal over de nazi-foto's bij de jongerenafdeling van Forum voor Democratie en daarbij viel hem de reclame die Google hem daarbij voorschotelde op......

Gelukkig was daar Pieter Omtzigt om Krol te wijzen op de oorzaak van 'opmerkelijke reclame':

Zembla onderzocht de inzet van politiehonden als geweldsmiddel

De politiehond is het op één na hoogste geweldsmiddel van de politie. Na het pistool komt de diensthond. Voor het gebruik van vuurwapens, pepperspray en wapenstok zijn er duidelijke instructies over hoe, wanneer en tegen wie ze mogen worden ingezet. Vreemd genoeg zijn die er niet voor de inzet van de politiehond.

Het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma Zembla deed de afgelopen maanden onderzoek naar de landelijke inzet van de politiehond als geweldsmiddel. Wat betekent het ontbreken van regels voor de inzet van politiehonden en wat zijn de gevolgen hiervan? De bevindingen van hun onderzoek presenteerden ze donderdag in de uitzending "Bijten als Beloning".

Door de politiek en media is er geschokt gereageerd op "Bijten als beloning" , Henk van Essen, korpschef Nationale Politie, ziet door de uitzending aanleiding om opnieuw te onderzoeken of er scherpere regels moeten komen rond de inzet van surveillancehonden.

Op 19 november, de dag van de uitzending "Bijten als beloning" van Zembla, publiceerde de politie als inleiding van het programma "Inzet hond gebeurt volgens duidelijke richtlijnen"


Reactie van de politie op de uitzending van Zembla van 19 november:

Als de politie geweld gebruikt ziet dat er meestal heftig uit. Voor de beelden die Zembla donderdagavond liet zien waarbij de politie een surveillancehond inzet, geldt dat ook. De surveillancehond is na het vuurwapen het zwaarste geweldsmiddel dat de politie kan inzetten en dat doet de politie in beginsel alleen als daar aanleiding voor is, zoals een aanhouding met verhoogd risico of wanneer de openbare orde ernstig in het geding is.

Korpschef Henk van Essen: ‘De Nationale ombudsman heeft eerder terecht aandacht gevraagd voor de inzet van surveillancehonden. Een breed samengestelde adviescommissie heeft zich over de opvolging van de aanbevelingen van de ombudsman gebogen en daarover een advies uitgebracht. Dat advies krijgt een formele plaats in de nieuwe Ambtsinstructie, waaraan al geruime tijd wordt gewerkt en die naar verwachting volgend jaar van kracht zal worden. De inzet van de diensthond wordt daarmee aan duidelijke regels gebonden. Intern wordt al in de lijn van de nieuwe regelgeving gewerkt.'

Ambtsinstructie
'De uitzending van Zembla en de opmerkingen van Jaap Timmer in die uitzending, zijn aanleiding voor mij om daar nogmaals aandacht voor te vragen. Samen met portefeuillehouder politiegeweld Frank Paauw, wil ik onderzoeken of inzetkader en ambtsinstructie volstaan en of de certificering van honden voldoet aan de gewenste werking in de praktijk. Als de politie geweld toepast, wordt dat achteraf altijd getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit. In verreweg het merendeel van de gevallen is de geweldstoepassing van de politie rechtmatig. Als dat niet zo is, dan wordt daar op gecorrigeerd en lering uit getrokken.’

Casuïstiek
Fred Westerbeke, politiechef eenheid Rotterdam: ‘De uitzending van Zembla en de daarin getoonde beelden van onze geweldstoepassing hebben ook mij geraakt. Geweldstoepassing in welke vorm dan ook ziet er heftig en over het algemeen lelijk uit. En heeft effect op iedereen die daarbij betrokken is. Uitgangspunt is om met zo weinig mogelijk geweld ons doel te bereiken. Dat geldt voor iedere politieagent en dus ook voor de inzet van hondengeleiders in de getoonde casuïstiek. Vastgesteld is dat in twee van de drie behandelde zaken er een onafhankelijk oordeel van het Openbaar Ministerie is, die het gebruikte geweld als rechtmatig bestempelde. Het incident in het tankstation met de Poolse man is vervolgens getoetst door het Gerechtshof, waarin zij tot eenzelfde oordeel kwam. In de derde zaak (Hilledijk van mei van dit jaar) is mijn oordeel dat het geweld buitenproportioneel was. Die conclusie heeft het OM ook getrokken. Intern loopt daar momenteel een onderzoek op. Met de aangever zijn we in gesprek.

Bij geweldstoepassing heb je altijd te maken met situaties waarover je incidenteel achteraf kun zeggen, dat had anders gekund. Maar dat zegt niets over de professionele inzet van mijn mensen. Van belang is dat we leren van casuïstiek en zeker van de drie getoonde incidenten en leerpunten daarvan verwerken in toekomstig optreden.’

Bijtincidenten
Korpschef van Essen hecht eraan te benadrukken dat, ondanks deze heftige beelden, de diensthond voor de politie een noodzakelijk en verantwoord geweldsmiddel is. ‘Diensthonden worden jaarlijks duizenden keren ingezet. Het afgelopen jaar was sprake van 360 bijtincidenten. De inzet van de honden zorgt ervoor dat veel gevaarlijke situaties worden voorkomen of beëindigd. Dat komt zowel de veiligheid van collega’s, die veiliger hun werk kunnen doen, als de burger ten goede, bijvoorbeeld omdat het gebruik van het zwaarste geweldsmiddel wordt voorkomen.’


De gevolgen van het stoppen met Gronings gas

In 2022 sluit het Groningse gasveld. Nos op 3 kijkt kort terug op de vondst van aardgas in Groningen en wat ons dat allemaal heeft opgeleverd. Daarna duidt NOS op 3  wat het sluiten van de Groningse gasbel voor consequenties heeft, waar ons vervangende gas vandaan gaat komen en welke gevolgen dat allemaal met zich mee kan brengen.

Metro ongeluk Spijkenisse vereeuwigd in Miniworld Rotterdam

Het ongeluk met het metrostel onlangs in Spijkenisse, waarbij een metro op een walvisstaart bleef hangen na door het stootblok geknald te zijn, heeft een plek veroverd in Miniworld Rotterdam. 

De walvisstaart is gemaakt van hout, aluminium, gaas en een laag gips. De bouwers laten in een filmpje zien hoe ze het project in één week tijd hebben weten te klaren. 

Mannen met kleine pikkies hebben 1 voordeel ten opzichte van de grootgeschapenen

Grootte doet er dus wel toe als het om salaris gaat, maar niet zoals gedacht. Uit een enquête van de webshop OnlyBuy bleek dat grootverdieners meestal de kleinste pikkies hebben.

Om te bepalen of de verhoudingen van de penismaten inderdaad samenhangt met de hoogte van het salaris, liet de webshop 997 mannen vragen beantwoorden over hun werk, het bijbehorende salaris en de afmetingen van hun mannelijkheid. Meer over dit 'onderzoek' valt te lezen bij The Sun .

Uit dit ongewone onderzoek bleek dat mannen met penislengtes van circa 17 tot 20 cm gemiddeld ongeveer $ 35.700 en $ 50.300 per jaar verdienden.

Ondertussen verdienden  de mannen met een penislengte van 7,5 cm - de drempel voor een micropenis - een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer $ 76.780. Mannen met een piemel van 10 cm lang bleken veel meer kans te hebben om gepromoveerd te worden, volgens de enquête.

De grootgeschapenen moeten zich echter niet al te veel zorgen maken, een onderzoek van datingsite Big One wat uitgevoerd is in juli concludeerde dat een roede van 20 cm door veel vrouwen als de ideale maat beschouwd te worden. Dat is toch mooi meegenomen!

Uit de enquete van de webshop OnlyBuy bleek verder dat onder kunstenaars veel pikken van 20 cm lengte voorkomen, terwijl bankiers relatief vaak een micropenis bezitten.

Op de tweede plaats in penislengte kwamen ambachtslieden, die meestal een pik van 15 t/m 18-cm lengte bezitten. De medische professionals staan in de middenmoot  met een gemiddelde penislengte van 13 cm.

Het racisme van CRT/SJW's

Eén van de dingen die Trump wel goed heeft gedaan, was het afschaffen van het racistische Critical Race Theory beleid in de Amerikaanse overheid. Maar wat geloven die wappies nou echt? Nou, sowieso niet dat 2+2 gelijk staat aan 4, want racistisch.

Dit is overigens één van de dingen die Creepy Joe weer in gaat voeren... Zeg maar 'daahaaag' tegen het niveau van de 'wetenschap' wat uit de VS gaat komen straks.

Een JSF-vleugel als schutting? Stem op Sylvana!!

Journalist Chris Aalberts gebruikt deze druilerige zondagmiddag om het partijprogramma van Bij1, de partij van Sylvana Simons, uit te pluizen. Hij stuitte daarbij op een bijzonder voorstel:

Dat leverde meteen een handige suggestie op:

Andere nuttige recycletips die we binnenkregen:

  • een cockpit als gameroom
  • bagageruim van de bommen als bierkelder
  • schietstoelmechanismen als deurmat
  • voorruit als regenscherm
  • naverbrander als bladblazer

We staan open voor nog meer suggesties!

Watters World: Het klopt gewoon niet, Joe Biden president ?

Jesse Waters (politiek commentator) vertelt op FoxNews waarom hij van mening is dat het gewoon niet kan kloppen dat Joe Biden de presidentsverkiezingen 2020 in de Verenigde Staten heeft gewonnen. Kijk en oordeel zelf..

Pornhub: De populairste zoektermen tijdens de Electionweek 2020

De statistici van Pornhub konden niet voorspellen hoe er gestemd zou worden in elke staat, maar ze kunnen wel vertellen waar elke staat naar zocht tijdens de week van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten!

De "top relative search" is de zoekterm waar in elke staat vaker naar werd gezocht in vergelijking met alle andere staten. Het is een momentopname van wat er echt in de harten en de hoofden van de gewone Amerikanen omging, terwijl ze moesten wachten op de verkiezingsuitslagen om erachter te komen wie hun volgende president zou zijn.

Enkele opvallende zoektermen waren “succubus” in Oregon, “tushy” in Colorado (hoe schattig!), “tickling” in Georgia, “yoga pants” in Iowa, “wedgie” in Connecticut en “accidental creampie” in Missouri.

Fans van volwassen porno waren op zoek naar "granny" in Tennessee, het nabijgelegen South Carolina gaf echter de voorkeur aan "grandma" en Ohio prefereerde van "cougar" -porno. Hawaiianen zochten het meest naar "808" (het lokale netnummer), Louisiana had een verlangen naar "popeyes", Utah keek naar wat gezonde "Mormon" porno terwijl Texas de boel op smaak bracht met "sexmex".

Enkele termen waren zelfs verkiezingsgerelateerd. Het lijdt geen twijfel dat er in Florida het meest werd gezocht naar "Trump", Delaware zocht naar "election" en in Washington zochten  meer mensen naar "vote" dan in welke andere staat dan ook.

Videogames zijn altijd een populaire zoekopdracht op Pornhub, waarbij New Mexico afleiding zocht met "Fortnite" en Kentucky vaak zocht naar "Among Us". 

In verschillende staten werd gezocht naar echt omvangrijke zaken, zoals de "fat ass" zoekopdrachten in Pennsylvania, "BBW" in West Virginia, "chubby" in Kansas en "big booty" in Alabama.

Hopelijk hebben de mensen in Mississippi kunnen vinden wat ze zochten, daar werd in vergelijking met de andere staten het meest naar "pron" gezocht.

Dode topverdieners

Elk jaar stelt het Amerikaanse tijdschrift "Forbes" een lijst op van de dode topverdieners: beroemdheden die niet meer leven, maar nog steeds miljoenen verdienen met hun werk. Michael Jackson staat bovenaan - gevolgd door een kinderboekenschrijver.

Zelfs elf jaar na de dood van Michael Jackson verdienen de erfgenamen van de popster veel aan zijn muziek en video's. Het Amerikaanse zakenmagazine Forbes schat dat het werk van de in 2009 overleden "King of Pop" in de afgelopen twaalf maanden ongeveer 48 miljoen dollar heeft verdiend .

Dit is de negende keer dat Jackson, als recordhouder, nummer één is in de "Best Paid Dead Celebrities" -ranglijst, waarin "Forbes" jaarlijks een overzicht maakt van overleden  grootverdieners. De nu gepubliceerde lijst heeft betrekking op het inkomen tussen oktober 2019 en oktober 2020.

Op de tweede plaats staat de kinderboekenschrijver en illustrator Theodor Seuss Geisel, bekend onder zijn pseudoniem "Dr.Seuss" die overleed in 1991. Best-sellers zoals "The Cat with a Hat" en "How the Grinch Stole Christmas" hebben het in San Diego gevestigde bedrijf Dr. Seuss Enterprises $ 33 miljoen opgeleverd.

Kobe Bryant nieuw op de lijst
Net achter Geisel staat de "Peanuts" -schepper Charles M. Schulz , die 20 jaar geleden stierf, met een opbrengst van $ 32,5 miljoen. De schepper van Charlie Brown en Snoopy tekende meer dan 17.000 stripverhalen.

Golfkampioen Arnold Palmer, die in 2016 stierf, belandde op de vierde plaats met een inkomen van circa $ 25 miljoen, vooral door lucratieve advertentiecontracten.

Achter hen staat Elvis Presley (1935–1977), die voor zijn erfgenamen ongeveer 23 miljoen dollar verdiende, voornamelijk via de toeristische attractie Graceland. 

Basketbalster Kobe Bryant, die in januari omkwam bij een helikoptercrash, is nieuw op de lijst van 13 topverdieners. De verkoop van sportkleding en zijn autobiografie brachten ongeveer $ 20 miljoen op aan de kassa.

Na de dood van de 21-jarige rapper Juice WRLD ("Lucid Dreams") december 2019, steeg de verkoop van zijn muziek enorm. Met een omzet van ongeveer $ 15 miljoen staat hij op de zevende plaats.

De andere namen op de lijst zijn: zanger Bob Marley, ex-Beatle John Lennon, popster Prince, Queen-zanger Freddy Mercury, George Harrison en de eerste vrouw op de ranglijst: Hollywoodster Marilyn Monroe.

Scotland National team gaat viral met discoklassieker 'Yes sir, I can boogie'

Een discoklassieker uit de jaren 70 is het "onofficiële volkslied" van Schotland geworden nadat een video van  het Schotse voetbalelftal die na de overwinning op Servië in de kleedkamer uit hun dak gingen op "Yes Sir, I Can Boogie". Dit nummer, van het Spaanse duo Baccara, stond in 1977 één week bovenaan de hitlijsten van de UK.

Het nummer werd in eerste instantie door fans alleen gezongen als eerbetoon aan de Schotse verdediger Andrew Considine. De cultheld uit Aberdeen - die dit jaar op 33-jarige leeftijd voor het eerst werd opgeroepen voor het Nationale voetbalelftal van Schotland - speelde een hoofdrol in een parodie op de discoklassieker op zijn vrijgezellenfeest. De speler was onherkenbaar als dragqueen dansend op het nummer van Baccara te zien in een video die werd afgespeeld op zijn trouwfeest in 2015.

Considine zat op de bank bij de historische wedstrijd van afgelopen donderdagavond , waarbij het Schotse herenteam op schitterende wijze na 22 jaar eindelijk weer een kwalificatie wist te veroveren voor het Europees Kampioenschap.

De video die na deze wedstrijd door het Scotland National Team werd getweet, liet Considine zien terwijl hij de "Yes sir, I can boogie" zong en danste met onder zijn teamgenoten , waaronder Kieran Tierney, Scott McTominay, Leigh Griffiths en Callum McGregor.

Het filmpje sprak meteen tot de verbeelding van het Tartan Army, de enthousiaste fans begonnen gelijk een actie om het nummer van Baccara opnieuw op nummer één in de hitlijsten te krijgen.

En nu het Schotse voetbalteam op weg is naar een spannend 2021 - inclusief een wedstrijd tegen Engeland op Wembley - is het te hopen dat het Tartan Army binnenkort weer een boogie-woogie in het stadion mogen doen in plaats van in hun woonkamers thuis.

Megalomane leider Turkmenistan laat ook zijn huisdier in goud vereeuwigen

Na een gouden standbeeld van zichzelf heeft de president van Turkmenistan nu ook een gigantisch gouden beeld van een hond laten maken. Gurbanguly Berdymukhamedov onthulde het zes meter hoge eerbetoon aan zijn favoriete viervoeter in de hoofdstad Asjchabad. Zo bericht het AD vandaag.

Drukte in ziekenhuizen zorgt voor personeelstekort om mensen tegen COVID-19 te vaccineren

Wegens de drukte in ziekenhuizen zullen er te weinig gediplomeerde mensen zijn die het vaccin tegen corona kunnen toedienen. In overleg met het RIVM en de GGD's zal het vaccin in zalfvorm naar de mensen toegestuurd worden.

Aangezien het virus via de neus, mond en ogen het lichaam binnen kan dringen zal deze zalf over het hele gezicht aangebracht moeten worden, hoe dikker hoe beter. Om duidelijk te laten zien dat je geen plekken hebt overgeslagen zal de zalf zwart van kleur zijn. Naar verwachting zal de zalf rond 4 - 5 december naar de mensen verstuurd worden. Om te voorkomen dat het virus in je haren terecht komt zullen er haarbeschermers van gekrulde koolstoffilters ter beschikking gesteld worden.

Mensen, muggen, vogels.. allemaal besmettelijk

Vogelgriep, grijpt om zich heen..

Van het NVWA:

Ziekteverschijnselen van vogels bij vogelgriep
Na infectie worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste symptomen zijn:

algehele duidelijke sloomheid
de dieren maken geen geluid meer.
In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren:

ademhalingsproblemen
plotselinge sterfte
daling water- en voeropname
legdaling
windeieren en bleke schalen
diarree
zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
oogontstekingen
zenuwverschijnselen

Voor particulieren: Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels..
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening). Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Van het RIVM:

Wat zijn de klachten van vogelgriep bij mensen?
Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of conjunctivitis (oogontsteking). De ziekte verloopt meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.

Live: Kijk mee of onze vragen mbt COVID-19 aan Mark en Hugo worden beantwoord

We mogen weer vragen stellen over de aanpak van corona COVID-19 aan Mark Rutte en Hugo de Jonge.
Een selectie van de vragen zal aankomende woensdag rond 11.15 uur op YouTube en Feestboek worden beantwoord.

Voor degenen die geen Twitteraccount hebben, wil ik de vragen plaatsen op Twitter.

Dus brand los!


Update 11 november 10.50 uur: Heb de laatste vraag erbij geplaatst, 
(en er door jullie vragen volgers bij gekregen :-D ) zal de livestream erbij plaatsen.


Update 11 november 0.30 uur : Ik heb de serieuze vragen gesteld aan Hugo en Mark. Wel een aantal vragen ingekort ivm het maximaal aantal letters wat mag worden gebruikt in een tweet , hieronder een overzicht.
Nu maar kijken om 11.15  of we antwoorden krijgen.

Vrouw raakte het spoor bijster..

Een vrouw in Malaga, Spanje, reed met haar auto meer dan anderhalve kilometer op en over metro- en treinrails. Ze stopte pas toen ze drie banden aan gort had gereden op treinrails. De bestuurster bleek 3 x het maximaal toegestane alcoholpercentage in haar bloed te hebben. Het treinverkeer liep meer dan 2 uur vertraging op. 

Te mooi om te wachten tot na 5 december!

Bijkans heiligschennis om, niet alleen nog voor de Goedheiligman en zijn Zwarte Pieten in ons land zijn geweest, zoiets te plaatsen, maar zelfs nog voor de Sint Maarten-tochten zijn gelopen! Toch wilde ik niet langer wachten met het posten van dit filmpje. Verder geen woorden van politicering eraan vuilmaken. Gewoon een prachtig in beeld gebracht verhaal van een oma en haar kleindochter. Kerstgevoel!

Misschien ook interessant?
special
Random Pics van de Dag #167
review
Call of Duty: Black Ops Cold War
special
Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #29
special
VrijMiBabes #29 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #166
review
Godfall
©FOK.nl e.a.