Tikkie-etiqette, vanaf welk bedrag stuur jij een Tikkie?

Tikkies, mobiele betaalverzoekjes via je bank, zijn goed ingeburgerd in Nederland. In 2023 werden vijf Tikkies per seconde betaald. Uit onderzoek bleek dat één op de tien Nederlanders ook een Tikkie stuurt voor bedragen onder een euro. Vanaf welk bedrag stuur jij een Tikkie?

Tikkie sturen (@ wayhomestudio on Freepik)
Tikkie sturen (@ wayhomestudio on Freepik)

Uit een onderzoek van EenVandaag onder 16.000 deelnemers van het Opiniepanel, die wel eens een betaalverzoek versturen, is gevraagd naar hun mening over 'Tikkie-etiquette'. De meest genoemde ondergrens (24 %) voor een betaalverzoekje is 5 euro. Een deelnemer zegt: "Onder de 5 euro denk ik: laat maar zitten."

Een op de tien deelnemers stuurt voor alle bedragen een Tikkie, zelfs onder de 1 euro. Iemand legt uit: "Ik kan het geld gewoon niet missen, dus ik moet wel." Voor anderen is het een kwestie van principe. Zij vinden bijvoorbeeld dat zij niet voor anderen hoeven te betalen.

Voor veel mensen hangt het bedrag dat zij terugvragen af van de situatie. Een deelnemer vertelt: "Als ik bijvoorbeeld een lunch voorschiet voor een collega van 3 euro, wil ik dat graag terug. Betaal ik echter een biertje voor een vriend van 3 euro, dan maak ik daar geen punt van: de volgende keer betaalt hij dan."

Vanaf welk bedrag vinden mensen het acceptabel om een Tikkie te ontvangen? Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen hier vrij soepel in zijn. De meerderheid (35 %) heeft er geen problemen mee om een betaalverzoek te krijgen voor minder dan 1 euro. "Ik kan niet in iemands portemonnee kijken", verklaart een deelnemer. "Dus ik ga niet oordelen over het bedrag dat anderen terugvragen."

Niet iedereen deelt echter dezelfde mening. "Iedereen moet zelf weten, maar ik vind je gierig als je bedragen onder de 5 euro terugvraagt", zegt een ander. "Dus als je mij een betaalverzoek van 3 euro stuurt, dan zal ik betalen, maar daarna blokkeer ik je nummer."

Erica Verdegaal, een econoom en financieel journalist, benadrukt de voordelen van Tikkies. Volgens haar is het een handige manier om overzicht te houden over openstaande betalingen. "Het vergemakkelijkt het beheer van je financiën."

Verdegaal ziet ook sociale implicaties van deze uitvinding. Het is niet langer mogelijk om ongemerkt een drankje over te slaan. "Vaak zijn er dezelfde mensen die nalatig zijn met betalen, maar door de opkomst van Tikkie worden zij aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het kan inzicht geven in hoe de groep omgaat met geld uitgeven en terugbetalen."

De econoom erkent ook dat het versturen van tikkies niet altijd wordt gewaardeerd. Zo spreekt ze over de ergernis rond 'tikkielijers': mensen die voor alles een Tikkie sturen, of het nu voor boodschappen, voor de schoonmaak na een feestje is of wanneer iemand wordt uitgenodigd voor een etentje.

In dit soort situaties is Verdegaal heel stellig: "Je kunt niet voor alles een Tikkie sturen."

77 % van de mensen vindt het ongepast om een betaalverzoek te sturen voor items die je zelf al in huis had, zoals olijfolie, water of toiletpapier. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is het volgende: "Ik bezocht eens een feestje bij iemand thuis waarbij later een Tikkie werd gestuurd voor het bier, schoonmaakkosten na het feestje en de kosten van het wc-papier."

Een ander onderwerp is of het acceptabel is om een betaalverzoek te sturen na een date. Hierover zijn de meningen verdeeld in het onderzoek: 37% vindt van wel en 43 % vindt van niet. Jongeren (55 %) vinden dit veel normaler dan 55-plussers (23 %).

Een jongere deelt zijn mening: "Als vrouw betaal ik liever mee aan de kosten van een eerste date, vooral als er geen vervolgafspraken komen, dat voelt eerlijker." Echter, een 55-plusser is het hier niet mee eens: "Of je betaalt alles, of je betaalt niets. De rekening splitten voelt te zakelijk en hoort niet bij een date." Een andere respondent voegt toe: "De man betaalt, punt uit."

Een ergernis is 'oneerlijk verdeelde Tikkies'. "Tijdens een etentje met familie dronken anderen wijn en speciaalbier, terwijl ik water dronk vanwege mijn beperkte budget. Toen de rekening kwam, deelden ze simpelweg door het aantal mensen, wat ik echt niet eerlijk vond," deelde een respondent.

Een ander voorbeeld: "Tijdens een borrel met collega's bestelde ik een eenvoudig drankje en vertrok daarna. De rest bleef de hele avond drinken en stuurde vervolgens een Tikkie voor de hele rekening." Veel respondenten zijn van mening dat het niet tot op de cent nauwkeurig hoeft te worden berekend, maar dat het wel gewaardeerd wordt als er rekening wordt gehouden met wat iedereen consumeert.

1295 stemmen , laatste: 19-06-2024, 12:56