IsraŽlisch Hooggerechtshof eist opheldering over gevangenenkamp Sde Teiman

Na de terroristische aanval van Hamas op Israël werd het gevangenenkamp Sde Teiman gebouwd. Duizenden Palestijnen zouden daar gevangen hebben gezeten en soms vreselijk zijn behandeld. Het Israëlische Hooggerechtshof bemoeit zich er nu mee en eist een rapport over de omstandigheden.

Het hoogste gerechtshof eist met name opheldering over het voedsel dat aan de gedetineerden wordt verstrekt, maar ook over hun medische zorg en hun mogelijkheden tot persoonlijke hygiëne, zo meldden Israëlische media.

Het leger zette het Sde Teiman-kamp op nabij de Zuid-Israëlische stad Beersheba na de terroristische aanval door Hamas en andere terreur-groeperingen op 7 oktober vorig jaar. Het leger houdt daar verdachten van  terrorisme en overige militanten vast die het in de loop van de Gaza-oorlog heeft gearresteerd. Ze worden daar ondervraagd en vastgehouden tot ze voor de rechter komen. 

Volgens de Israëlische interpretatie zijn het “illegale strijders”. Dit betekent dat zij als leden van een terroristische organisatie niet de bescherming van een krijgsgevangene genieten en dat de derde Conventie van Genève waarin gedetailleerde regels staan vermeld over de behandeling van krijgsgevangenen niet op hen van toepassing is. Deze praktijk is internationaal controversieel.

Onder de gevangenen bevinden zich naar verluidt talloze Palestijnen die per ongeluk of op basis van onjuiste informatie en beoordelingen zijn gevangengenomen.

Voormalige gevangenen, mensenrechtenorganisaties en Israëlische klokkenluiders, waaronder voormalige artsen, maakten herhaaldelijk melding van marteling en geweld in Sde Teiman. Gevangenen zouden onder meer zijn geslagen, seksueel misbruikt en verwond. Bij veel mensen zijn de tie-rips die hun handen bij elkaar bonden lange tijd niet verwijderd. Wonden die hierdoor zijn ontstaan, worden niet behandeld. Daardoor zouden er zelfs amputaties hebben moeten plaatsvinden. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen. Volgens een verklaring zijn er geen onrechtmatige praktijken bekend.

In totaal zouden 4.000 Palestijnen uit de Gazastrook voor kortere of langere tijd in Sde Teiman worden vastgehouden. De afgelopen weken is het leger in actie gekomen om gevangenen naar andere detentiecentra te verplaatsen. De Hoge Raad heeft nu besloten om opheldering te eisen. Verschillende Israëlische mensenrechtenorganisaties hadden hier een petitie voor ingediend.