Dinsdag.....Valentijnsdag

ooit zie ik je, zie ik je schijnen 
de dageraad in het mooiste ogenblik 
de blik in je ogen 
onophoudelijk

de bloesem die geboren wordt
in de rulle aarde
geplant in de toekomst
weg van het verdorde

het ogenblik
de blik
het contact
zal oneindig zijn