Geen vlees-, zuivel- of vliegreclames meer op bushokjes of reclameborden?

Na het verbod van tabak- en alcoholreclames op eigen bushokjes en reclameborden, willen gemeenten nu ook vlees-, zuivel- en vliegreclames in de ban doen. Dit vanwege de impact op het klimaat door de veeteelt en het vliegverkeer. Is dat een goed plan?

Geen vlees of vliegreclames meer op bushokjes?
Geen vlees- of vliegreclames meer op bushokjes? (@Freepik) 

De NOS meldt dat het hier niet gaat om een volledig verbod, maar om een verbod op het gebruik van reclameplekken die in eigen bezit van de gemeente zijn, zoals bushokjes, reclamemasten of andere reclameborden. Een slager kan dus nog steeds reclame maken voor zijn eigen vlees op een eigen bord bij de deur, in de etalage of in de krant.

De gemeenteraad van Utrecht heeft recent ingestemd met een verbod op reclames voor vlees. Eerder hadden ze al afscheid genomen van 'fossiele reclames', zoals advertenties voor benzine, auto's en vliegreizen. De gemeente Bloemendaal heeft eind oktober aangekondigd dat ze geen reclames meer zullen plaatsen voor vlees, zuivel en producten die gebruik maken van fossiele brandstoffen als energiebron.

Ook andere gemeenten, waaronder Haarlem, Zwolle, Amsterdam en de provincie Noord-Holland, zijn bezig met het verbieden van dit soort advertenties vanuit een klimaatperspectief.

Het verbod kan pas in gaan als de lopende contracten met reclame-exploitanten aflopen.

459 stemmen , laatste: 22-11-2023, 18:19