Eindelijk een nieuw kabinet op komst, zou Plasterk een goede premier zijn?

Volgens bronnen is Ronald Plasterk (lid PvdA) in beeld als de beoogde minister-president van het nieuw te vormen kabinet. In eerdere kabinetten heeft hij een tweetal ministersposten bekleed. In deze kabinetsformatie is hij als verkenner en informateur gevraagd door Wilders. Zou hij een goede premier zijn?

Ronald Plasterk (@Wikimedia)
Ronald Plasterk (@Wikimedia)

Ronald Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV, vervolgens lid van de Tweede Kamer, en van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II.

Plasterk is opgeleid en gepromoveerd bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire genetica en verricht op dat gebied wetenschappelijk onderzoek en verzorgt universitair onderwijs. In december 2018 richtte hij het in 2022 aan farmabedrijf CureVac verkochte Frame Therapeutics op waarvan hij CEO werd. Daarnaast is hij sinds september 2018 werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2020 is Plasterk columnist bij dagblad De Telegraaf. Plasterk is al jarenlang lid van de Partij van de Arbeid.

Plasterk is, van huis uit, rooms-katholiek opgevoed en bleef katholiek in zijn schooltijd. Later ontpopte hij zich tot een overtuigd atheïst. Plasterk is getrouwd en vader van twee zonen. Zijn hobby's zijn fotograferen, schilderen, lezen en muziek.

Op 28 november 2023 werd Plasterk op voorstel van PVV-leider Geert Wilders, door de Tweede Kamer aangesteld als vervangend verkenner in aanloop naar de kabinetsformatie. Plasterk sprak met de leiders van alle Tweede Kamerfracties en bood op 11 december zijn eindverslag aan als verkenner. Op 13 december werd hij aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie.

943 stemmen , laatste: 18-05-2024, 12:02