Steeds minder madeliefjes in de wei, snelle afname biodiversiteit Europa

Een nieuwe database maakt het mogelijk om een uitgebreide analyse te maken van de afnemende biodiversiteit van de Europese plantenwereld. Een team onder leiding van de Oostenrijkse biodiversiteitsonderzoeker Franz Essl heeft de gegevens samengevat van meer dan 280.000 waarnemingen van ongeveer 80.000 groenstroken in verschillende habitats die ten minste twee keer zijn onderzocht.

De onderzoekers presenteerden de database getiteld 'Resurvey Europe' in het Journal of Vegetation Science. Er zijn regelmatige onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van de biodiversiteit, zowel in Europa als wereldwijd. De nieuwe database maakt het echter mogelijk om de resultaten van verschillende habitats en regio's samen te vatten.

De ecoloog van het departement voor plantkunde en biodiversiteitsonderzoek van de Universiteit van Wenen legde uit dat onderzoekers zo kunnen zien hoe de biodiversiteit van planten in Europa de afgelopen decennia is veranderd, in welk tempo soorten verloren zijn gegaan of bijzonder sterk achteruit zijn gegaan en welke habitats in het bijzonder zijn getroffen.

Weiden en grasland in het bijzonder
Volgens de onderzoekers zijn er vooral minder diversiteit bij planten met speciale eisen aan de omgeving. Hiertoe behoren veel orchideeën. Maar ook wijdverspreide bloemen zoals madeliefjes, worden steeds zeldzamer in weilanden. Er zijn veel redenen voor de afname van de biodiversiteit: De opwarming van de aarde en het intensieve gebruik van meststoffen - zowel in de landbouw als privé - spelen een grote rol. Plantenoorten die weinig mest kunnen verdragen, zijn dan ook bijzonder sterk in aantal achteruitgegaan.

Weiden en grasland vormen het grootste deel met 21.000 geregistreerde waarnemingsgebieden. Deze kunnen zeer soortenrijk zijn en hebben daarom veel aandacht gekregen van botanici, legt Essl uit. Voor de biodiversiteitsonderzoeker maken deze gegevens het mogelijk om "talrijke belangrijke en spannende vragen te beantwoorden". Bovenal zal de database als basis dienen voor verder onderzoek naar het verlies van soorten in Europa tot nu toe en in de toekomst.