Het vertrouwen in de medemens is gestegen, hoe zit dat met jou?

In 2023 gaf 67% van de bevolking aan vertrouwen in de medemens te hebben. In 2012 had nog 58% vertrouwen in andere mensen. Daarna is dit sociaal vertrouwen toegenomen, vooral in 2021. Is jouw vertrouwen in de medemens ook gegroeid de laatste jaren?

Mensen (@Freepik)
Mensen (@Freepik)

Het sociaal vertrouwen is gemiddeld over 2012 tot en met 2023 het laagst in Oost-Groningen (46 procent). Ook in een aantal grensregio’s is het onderlinge vertrouwen lager dan gemiddeld, waaronder Delfzijl en omgeving (52 procent) en Zuid- en Midden-Limburg (55 procent).

Het hoogst is het sociaal vertrouwen in de regio Gooi- en Vechtstreek (70 procent). De provincie Utrecht (69 procent) en Noord-Overijssel (68 procent) completeren de top 3 met het grootste aandeel dat vertrouwen heeft in de medemens.

805 stemmen , laatste: 21-05-2024, 22:01