Crisis bij FVD, scheuring dreigt. Wat is er gebeurd?

Lang leek Forum voor Democratie een gesloten bolwerk maar gisteren barstte de interne bom en was er voor het eerst sinds ruzie met Henk Otten en consorten kritiek van binnen uit de partij op de leiding. Thierry Baudet heeft de touwtjes stevig in handen als bestuurslid en politiek leider maar op de manier waarop hij de ophef rond nazi-sympathieën bij een deel van de jeugdafdeling afhandelt, is veel kritiek. 

Maar wat is er nu allemaal aan de hand en komt dit goed? We zetten het voor jullie op een rijtje:

Wat is er aan de hand?

In april doken er al berichten op dat er in app-groepen gelieerd aan de JFVD, de jongerenafdeling van Forum, antisemitische en racistische berichten gedeeld werden. De ophef bleef destijds nog redelijk beperkt en het bestuur van de JFVD greep in door leden te schorsen (een sanctie die volgens de statuten niet bestaat) en een aantal leden uit de partij te gooien. Onder die laatste groep bleken voornamelijk klokkenluiders te zitten die de dubieuze berichten aanhangig hadden gemaakt bij het bestuur.

Naast het feit dat kritische leden geroyeerd werden bleek uit onderzoek van het Parool dat een aantal JFVD-leden met antisemitische denkbeelden, nazi-gedachtegoed en andere extremistische uitingen met gemak carrière maakten binnen de partij. Zo werd één van de dubieuze figuren uit de jongerenafdeling gepromoveerd naar coördinator van de JFVD in Zuid-Holland en ook zou hij inmiddels fractiemedewerker van Forum in de Tweede Kamer zijn. Hij zou vinden dat 'Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen'.

Het Parool zette in een uitgebreid artikel op een rij dat de Nazi-sympathieën niet onopgemerkt konden zijn gebleven. Saillant detail is ook JFVD-voorzitter Freek Jansen dit jaar ook al meerdere malen in het nieuws is geweest vanwege sympathieën voor het Derde Rijk. Jansen is door Baudet op de zevende plaats gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

En is er alsnog ingegrepen bij de JFVD?

Op 21 november kondigde het bestuur van de jongerenafdeling aan dat er een onderzoek zou komen naar de veelbesproken uitingen van leden van de afdeling. Dat onderzoek was al vanaf moment één problematisch. De onderzoeksommissie bestaat namelijk uit senator Paul Cliteur, Tweede Kamerlid Wybren van Haga en FVD-bestuurslid Olaf Ephraim.

Deze commissie heeft een vreemde rol omdat dit drietal feitelijk ook moet gaan oordelen over de rol van JFVD-voorzitter Jansen. Daarbij heeft zetelrover Van Haga een direct persoonlijk belang omdat Jansen een plek hoger staat op de kieslijst (zevende en Van Haga achtste). Nu Forum tussen de 4 en 8 zetels peilt kan elk plekje winst op de lijst voor de Tweede Kamer van cruciaal belang zijn. We weten inmiddels allemaal dat Van Haga graag vasthoudt aan zijn zetel. Ook bestuurslid Ephraim is een vreemde vogel in deze onderzoekscommissie. In het voorjaar was hij betrokken bij het royeren van de klokkenluiders die de dubieuze sympathieën binnen de JFVD aan de kaak stelden. De onderzoekscommissie is dus alles behalve onafhankelijk.

Was iedereen tevreden met deze wat vreemde oplossing?

Partijleider Thierry Baudet was zeer tevreden over de oplossing:

De rust leek weer terug te keren binnen de partij....... Althans daar leek het wel even op tot zondagochtend de bom binnen de partij echt barstte. Raadslid, Statenlid en senator Annabel Nanninga gooide de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat alleen een volledige sanering van de JFVD een optie is:

Nanninga kreeg bijval van vele FVD-politici waardoor voor het eerst een groot deel van de partij lijnrecht tegenover de grote leider Baudet kwam te staan.

Was daarmee de gifbeker leeg voor Forum voor Democratie?

Nee, het leek er ineens op dat de inbox van GeenStijl de verzamelbak van veel ellende werd. Driftig werd er zondagmiddag gelekt door bezorgde FVD'ers die weinig op hebben met de extremistische partijgenoten. De lekkende Forum-leden lieten er met beeld en geluid geen twijfel meer over bestaan dat er flinke rotte plekken in de Forum voor Democratie zitten:

En toen?

Het bestuur van de JFVD kon niet anders dan een volgende stap te nemen. Het bestuur kondigde aan terug te treden gedurende het onderzoek en de resultaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. Dat is op zich opmerkelijk als je de beelden die GeenStijl kreeg toegestuurd ziet.

Verder nog problemen?

Ja, want het bestuur kan helemaal niet zomaar terugtreden volgens de statuten. Daarnaast mag je als bestuur niet terugtreden zolang er geen tijdelijk vervangend bestuur is aangewezen. Ook is het een probleem dat het bestuur van de JFVD (net als dat van moederpartij Forum voor Democratie) praktisch niet weg te sturen is omdat twee derde van alle leden daarvoor aanwezig moet zijn bij een ledenvergadering.

Maar wat vindt Baudet?

Die staat volledig achter de keuze van de jongerenafdeling:

En wat vinden de anderen?

Vanuit de partij was al vrij snel kritiek:

Ook ingewijden weten aan diverse media te vertellen dat de spanningen intern oplopen en dat Baudet zijn rechterhand Jansen niet wil laten vallen. De twee werken al jaren samen en waar Baudet loopt in de Tweede Kamer is ook zijn rechterhand Jansen te vinden. De JFVD-voorzitter is al sinds jaar en dag de persoonlijk medewerker van de partijleider en schrijft ook mee aan zijn speeches.

Van de top 10 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen houden de meesten zich stil of op de vlakte. Niet vreemd aangezien de top 10 voornamelijk door Baudet is samengesteld.

En hoe moet dit verder dan? Staat het voortbestaan van Forum op het spel?

Ja! "Een groep prominente leden van Forum voor Democratie stevent af op een breuk met partijleider Thierry Baudet. Ze dreigen met een scheuring als hij zich niet harder opstelt tegen de jongerenafdeling van de partij, de JFVD, en JFVD-voorzitter Freek Jansen. Baudet weigert dat", zo schrijft het NRC in een uitgebreide analyse.

Baudet zou intern gesteld hebben dat als Jansen weg moet hijzelf ook zou vertrekken. En dat terwijl een gedwongen vertrek van Jansen niet onlogisch zou zijn. Alle problemen bij de JFVD hebben onder zijn leiding immers kunnen voortwoekeren en hij greep in door vooral klokkenluiders weg te sturen en dubieuze figuren te belonen met een promotie.

Kortom, wordt ongetwijfeld vervolgd.

Crisis bij FVD, scheuring dreigt. Wat is er gebeurd? (WikiCommons/Forum voor Democratie)
Crisis bij FVD, scheuring dreigt. Wat is er gebeurd? (WikiCommons/Forum voor Democratie)