'Huidige formatieperiode lastiger door financiŽn'

Volgens de informateurs is de huidige formatieperiode ingewikkelder dan eerdere keren, vanwege de actuele stand van de staatsfinanciën. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB richten zich specifiek op onderwerpen waar kosten aan verbonden zijn, zoals bestaanszekerheid, koopkracht en woningbouw.

Richard van Zwol merkt op dat "geld niet meer zomaar beschikbaar is". Volgens de informateur zijn de vorige twee kabinetten onder veel gunstigere financiële omstandigheden tot stand gekomen. Destijds was er voldoende geld in de staatskas om politieke verschillen tussen de onderhandelende partijen op te lossen.

De informateurs ontkennen dat de onderhandelingen 'stroef' verlopen, maar erkennen wel dat er meer 'financiële dilemma's' zijn. Van Zwol benadrukt dat alle partijen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maar dat er nog geen consensus is bereikt over de financiële grenzen waarbinnen het nieuwe kabinet moet opereren.

Naast de financiën zijn er nog andere onderwerpen waar de partijen het niet over eens zijn, zo melden de informateurs. Ze benadrukken dat ze 'de volledige puzzel' willen leggen. Volgens Van Zwol liggen de partijen op schema.

De informateurs hebben acht weken gekregen om hun werk te doen. We zitten nu in de derde week. Van Zwol benadrukte vandaag dat deze periode "eerder aan de korte dan aan de lange kant" is.