Amsterdam sluit aanpassing geluidsnormen festivals niet uit

De gemeente Amsterdam staat open voor een eventuele aanpassing van vergunningsnormen voor festivals. Wel moet er volgens het college "voldoende aanleiding" hiertoe zijn en wacht het nader onderzoek hiernaar af. Aanleiding zijn de honderden meldingen die tijdens het paasweekend binnenkwamen over geluidsoverlast.

Dat blijkt uit antwoorden van het college na vragen van PvdA-raadslid Dennis Boutkan. In het weekend van 20 tot 22 april kwamen er in totaal 778 klachten binnen, terwijl dat de afgelopen jaren vaak niet meer dan een tiental was.

West en Noord
Volgens de melders waren de festivals Awakenings in de Gashouder in West (332 meldingen) en DGTL op de NDSM-werf in Noord (405 meldingen) de boosdoeners, schrijft het college. De resterende 41 meldingen gingen over één van de twee of over beiden. Beide festivals hielden zich aan de geldende geluidsnormen. Voor DGTL was dat 80 decibel en voor Awakenings, omdat het binnen wordt gehouden, 118 decibel op de dansvloer.

De meldingen kwamen volgens de gemeente vooral uit de stadsdelen waar het betreffende festival plaatsvond. Zo kwam 94 procent van de klachten over Awakenings uit stadsdeel West en 68 procent van de klachten over DGTL uit Noord.

De andere klachten kwamen uit stadsdeel Centrum, dat tussen de twee festivals in ligt. Daarbij moet wel gezegd worden dat het voor de melders niet verplicht was om adresgegevens in te vullen, waardoor niet van alle meldingen is te zeggen of het om inwoners van het stadsdeel gaat. DGTL draaide rond 22:00 uur op verzoek van handhaving het geluid naar beneden naar 75 decibel.

Verschillende oorzaken mogelijk
Volgens de gemeente is aanvullend onderzoek nodig om achter de oorzaak van het hoge aantal meldingen te komen. "Een eerste focus zou daarbij kunnen liggen op het verkennen van bijzondere weersomstandigheden, zoals temperatuurinversie in combinatie met wind uit ongebruikelijke hoek, waardoor geluid veel verder draagt dan gebruikelijk. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit het geval was bij DGTL", zo schrijft het college.

Ook is het volgens het college mogelijk dat bewoners in nieuwbouw in het Houthavengebied voor het eerst geconfronteerd worden "met een zekere geluidbelasting." Het is daarom volgens de gemeente van belang om uit te zoeken voor welke locaties dit mogelijk speelt. Daarnaast is er volgens het college wellicht sprake van een veranderend stedelijk / maatschappelijk draagvlak voor geluidsoverlast afkomstig van evenementen.

Aanpassing vergunningsnormen
Het college schrijft dat het bij voldoende aanleiding wil kijken naar een eventuele aanpassing van de vergunningsnormen. Aanvullend onderzoek zal daarover uitsluitsel moeten geven. Burgemeester Femke Halsema gaf kort na het paasweekend al de opdracht voor het uitvoeren van een grondig onderzoek naar de klachten.