Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering

Eind juni 2018 waren er 449.000 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19.000 minder dan een jaar eerder. De daling deed zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar. Zowel onder personen met een Nederlandse achtergrond, als die met een migratieachtergrond is de bijstandsafhankelijkheid verminderd. De instroom van Syriërs in de bijstand is relatief sterk gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Al anderhalf jaar daling onder 27 tot 45-jarigen
Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor het derde kwartaal op rij af. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) is nog een kleine stijging zichtbaar. Het groeitempo is wel sterk verminderd. Tussen juni 2017 en juni 2018 kwamen er 500 bijstandsontvangers bij.

In de twaalf maanden daarvoor (juni 2016 tot juni 2017), bedroeg de stijging onder de 45-plussers nog ruim 7.000. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Door de leeftijdsverhoging moeten personen tegen de AOW-leeftijd langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Opnieuw minder bijstandsontvangers met niet-westerse achtergrond
Voor het tweede kwartaal op rij zijn er minder bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond dan een jaar eerder. Onder de personen met een Nederlandse of westerse achtergrond is al langer een daling zichtbaar. De ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond is de laatste jaren sterk bepaald door de instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Deze instroom is afgenomen. Zo is de instroom van personen die in Syrië zijn geboren meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 2.000 Syriërs tot de AOW-leeftijd in de bijstand terechtgekomen, en hebben er 1.700 de bijstand verlaten. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2017 stroomden nog 4.500 Syriërs de bijstand in en 1.000 er uit.

Laagste bijstandsdichtheid in arbeidsmarktregio Gorinchem
Aan het eind van het eerste kwartaal 2018 telde Nederland 40 bijstandsontvangers per duizend inwoners tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd. Een jaar eerder was de bijstandsdichtheid nog 42. Arbeidsmarktregio Gorinchem kende eind maart 2018 de laagste dichtheid met 23 bijstandsontvangers per duizend inwoners.

Andere arbeidsmarktregio’s met relatief weinig bijstandsgerechtigden zijn onder meer Rivierenland, Achterhoek en Holland Rijnland. De arbeidsmarktregio’s met de hoogste bijstandsdichtheid zijn Rijnmond, Haaglanden en Groot Amsterdam. De dichtheid lag daar tussen de 53 en 61.

Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)