Het nutteloze feitje van de dag: Rigoureuze plannen voor Den Haag

Terug van weggeweest! Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus daarom terug van weggeweest voortaan voor jullie weer elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

Enige tijd geleden kon je hier lezen over de plannen voor Amsterdam van Amerikaanse verkeerskundige David A. Jokinen, maar wist je dat hij voor Den Haag ook verregaande plannen had? In de oorlog was de wijk Bezuidenhout zwaar beschadigd door geallieerde bombardementen en omdat de wijk naast station Den Haag Staatsspoor (de plek waar later Den Haag CS verrees) lag kon deze plek een belangrijke functie krijgen wat betreft mobiliteit. De wederopbouw van de wijk en haar omgeving liet echter lang op zich wachten en de creatieve Jokinen zag zijn kans schoon.

Eén van de hoofdpunten van het plan van de Amerikaan was het einde maken aan de twee hoofdstations in Den Haag. Jokinen koos ervoor dat station Staatsspoor zou verdwijnen en dat het Hollands Spoor de functie van centraal station zou gaan vervullen. Hierdoor ontstond er aan de rand van de wijk Bezuidenhout ruimte voor een snelweg door de stad naar Scheveningen. Ook dacht hij dat een monorail voor de extra OV-verbindingen nuttig zou zijn. Jokinen was dol op monorails omdat ze boven de wegen aangelegd konden worden en zo geen ruimte van automobilisten innamen.

Jokinen had zich duidelijk niet helemaal in de situatie in Den Haag ingelezen want er waren inmiddels al plannen door de stad zelf gemaakt die in een vergevorderd stadium van goedkeuring waren. Daarbij werd juist station Staatsspoor het belangrijkste station. Wel haalde een deel van het plan van Jokinen alsnog het definitieve plan. De autoweg die Jokinen voor ogen stond, is deels gerealiseerd in de vorm van de Utrechtsebaan.