Halsema bezorgd over veiligheid meisjes en vrouwen en komt met actieplan

Burgemeester Femke Halsema wil dat Amsterdam een stuk veiliger wordt voor meisjes en vrouwen. Volgens haar zijn er signalen dat meisjes en jonge vrouwen steeds vaker te maken hebben met seksuele intimidatie of geweld. 'Dit is niet alleen verdrietig, het is ook onacceptabel.' Ze komt met een reeks maatregelen.

Dat actieplan is volgens de burgemeester hard nodig. In Amsterdam heeft 51 procent van de vrouwen te maken gehad met straatintimidatie. Voor de leeftijd 15 tot 34 jaar is dit percentage zelfs 81 In het openbaar vervoer, op pleinen, in parken, ’s avonds laat, maar ook in het volle daglicht middenin een druk winkelgebied lopen vrouwen het risico lastiggevallen te worden.

Halsema schetst een beeld dat tientallen vrouwen 's nachts met sleutels in de knokkels geklemd zich over straat begeven. 'Een leger dat bang en alert de weg naar huis zo snel mogelijk probeert te vinden.'

Vrije stad?
'Amsterdam is een vrije stad, zo houden we onszelf graag voor', schrijft Halsema. 'Een plek waar een ieder een individu is: los van kleur, gender of seksuele voorkeur. Een enclave waar ruimte is om te leven zoals een ieder wil en acceptatie van de ander hand in hand gaan. Maar de werkelijkheid ziet er voor meer dan de helft van haar inwoners geregeld anders uit.'

Om de stad veiliger voor vrouwen te maken start de gemeente de campagne 'Jij staat niet alleen', waarvoor sterke Amsterdamse vrouwen voor een half jaar als buddy meisjes kunnen bijstaan die in de problemen zijn geraakt. Te denken valt aan influencers, journalisten en kunstenaars. Zij kunnen als positief rolmodel fungeren en als vriendin in steun, denkt Halsema.

Meldplicht ondernemingen
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om ondernemingen zoals hotels een meldplicht op te leggen als er misstanden plaatsvinden. Als een misstand wordt bewezen en een onderneming heeft er niks aan gedaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de exploitatie. Eenzelfde regel geldt al voor exploitanten in de prostitutiebranche.

De gemeente benoemt de aanpak van intimidatie en geweld tegen vrouwen nu tot prioriteit en neemt een scala aan maatregelen. Naast de campagne en het onderzoek naar meldplicht voor ondernemingen, wil de gemeente zich ook inspannen voor voldoende woonruimte en opvang voor kwetsbare meisjes.

Signalen scholen
Bovendien komt extra onderzoek naar waar het probleem vooral speelt en welke signalen scholen hebben. Ook wil de gemeente meer te weten komen over hoe online seksueel geweld bestreden kan worden. Ook wil Halsema dat gebiedsverboden worden ingezet voor personen die op straat aantoonbaar seksueel opdringerig zijn.

Het is voor het eerst dat de gemeente met een uitgebreid actieplan komt om vrouwen te beschermen. Eerder werd wel een verbod op straatintimidatie opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Maar het Gerechtshof heeft geoordeeld dat die in strijd is met de wet. Mogelijk wordt de wet daarom aangepast.