'D66 dreigt kabinet op te blazen'

Als het kabinet zich niet genoeg inzet om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen, stapt D66 uit het kabinet. Dat dreigement van de partijtop wordt zondag hoogstwaarschijnlijk overgenomen door de achterban van de sociaal-liberalen.

Het is niet de eerste keer dat een partij zinspeelt op een kabinetscrisis: in januari dreigde Klaas Dijkhoff (VVD) ook al het kabinet op te blazen vanwege het klimaatbeleid. Hij liet toen weten dat hij het beleid niet zou pikken als dat ten koste zou gaan van de bevolking. 

Tijdens het partijcongres van D66 vandaag wordt er beslist of het Parijsbestendig klimaatbeleid een uiterste voorwaarde moet zijn voor D66 om deel te blijven nemen aan dit kabinet. Zoals het er nu naar uitziet wordt de stellingname gesteund door de partijtop.