Niet iedereen even blij met doorstartplannen MC Slotervaart

De curatoren van het MC Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zijn in gesprek met Cardiologie Centra Nederland (CCN) over de overname van een substantieel deel van de zorgactiviteiten van MC Slotervaart. Zaterdag sprak een meerderheid van de medische staf zich positief uit over de plannen voor een doorstart, zo melden de curatoren in een persbericht. 

De Ondernemingsraad (OR) van MC Slotervaart heeft het plan vandaag besproken. In een reactie aan de curatoren laat de OR weten na een eerste lezing van het doorstartplan hoopvol te zijn, omdat het plan een aanzienlijke kans biedt op behoud van werkgelegenheid voor werknemers van MC Slotervaart.

Daarnaast houdt het voorgelegde plan voor een doorstart ook in dat een zorgfaciliteit op de huidige locatie van MC Slotervaart wordt voortgezet. De OR is van mening dat dit goed nieuws is voor patiënten. De komende dagen bestudeert de OR de plannen inhoudelijk om tot een goed overwogen advies te komen.

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn de doorstartplannen eveneens aan het bestuderen. Of er de komende dagen sprake kan zijn van een succesvolle doorstart is momenteel nog afhankelijk van diverse factoren. Er is nadrukkelijk nog geen akkoord omtrent een doorstart, maar de curatoren en de eventuele overnamepartij zijn blij met de steun van de OR en de medisch specialisten.

AT5 meldt dat niet alle specialisten even gelukkig zijn:"'De meerderheid is voor, maar het is kiezen tussen twee kwaden: met CCN in zee of niets,' zegt een specialist tegen Het Parool. Het plan dat er nu ligt zou overeenkomen met een voorstel dat begin dit jaar nog is afgewimpeld door de medische staf en de ondernemingsraad van MC Slotervaart."