Segregatie ingezet

Met recht (trots?) noemt FOK! Zich de grootste online community van Nederland. Ben je de grootste online community dan benader je heel erg goed de werkelijkheid. Welke werkelijkheid? De werkelijkheid van de huidige maatschappij waarin men zich meestal gedraagt zoals de omgeving van de burger verwacht? Of toch 'nog' een stuk reëler, dichter bij de essentie, de ware-aard-van-de-mens?

Ik was het bijna vergeten, maar de internet-mens (een online community burger) is veel zelfzekerder, roert zijn/haar mond (de toetsen) om expliciet aan de digitale wereld duidelijk te maken wat hij/zij denkt van de echte wereld waarin hij/zij leeft.

Af en toe hield ik mijn hart vast bij het lezen van bepaalde posts van menig user. Allochtonen nuken en dood wensen, andere gebruikers diep kwetsend door gebruik te maken van de persoonlijke info op het net gegooid. Het kan niet extreem genoeg zijn. Blijkbaar is er weinig positiefs te melden. Men scheldt maar, fikt anderen af, want niets is meer goed. Men uit zijn onvrede over de wereld, over de samenleving, over de medemens, over zichzelf.
Heel veel mensen gaan achter figuren zoals Pim Fortuyn staan. Waarom? Zijn ze het eens met zijn ideeën of zoeken ze gewoon een stem die de rest wakker schudt, die de anderen moet duidelijk maken dat alles aan het verloederen is.
Indien dat zo is, waarom verschuilt men zich dan achter diegene die het hoogste woord voert, maar nog niets heeft bewezen? Waarom gaat men dan niet in grotere getale naar de stembus om zich te laten gelden?

Het zal vast wel veel gemakkelijker zijn om op dezelfde manier door te gaan, lekker scheldend achter het toetsenbord, om zich heen trappend, in plaats van zelf initiatief te nemen en bij te dragen tot 'alles wat beter zou moeten'.

Het laat me niet los. Anderen zullen vast betere ideeën hebben hoe het anders kan?
Of is de huidige samenleving dan toch omgekeerd evenredig een afspiegeling van de online community waar de leiders bepalen wat wel en niet kan? Zijn de leiders van de samenleving dan bij machte om je de mond te snoeren als je protesteert tegen het beleid? Wordt je dan ook gewoon geband uit de samenleving als je er je eigen specifieke mening op na houdt en weigert in het gelid te lopen?

Waar zijn de Che Guevara's in de echte wereld? Online zie je ze vaak opduiken, hun idealen overtuigend uiteenzettend aan de mede-onliner, maar waar zijn ze in de echte wereld? In de echte wereld zie ik alleen maar Pim Fortuyn's...

De tweedeling is een feit, men heeft links en rechts en geen midden en Rotterdam verbroedert met Antwerpen... de Winter was dit jaar heel Fortuynlijk.

Hopelijk krijgt de Belgische media geen gelijk. Volgens hen is het laatste bolwerk van tolerantie nu ook voorgoed aangetast.