'Sociale controle'

Ik mag dan wel een simpel columnist zijn en af en toe een stukje schrijven hoe ik de digitale wereld beleef en zie hoe individuen online met elkaar omgaan, maar dat neemt zeker niet weg dat ik naast het neerschrijven van een meer algemene generaliserende mening, ook nog een “eigen” mening heb.

Gelukkig heb ik een rijk sociaal leven en is internet en mijn computer een manier om even te vluchten uit de wereld van alledag als ik even geen zin heb in de fysieke omgang met mijn medemens. Zittend achter mijn schermpje met mijn toetsenbord onder mijn vingers heb ik al heel wat intrigerende mensen ontmoet. Ik kan een ander stuk van mijn persoonlijkheid kwijt en mijn gesprekspartner(s) ook mag ik hopen. Lang leve de vrijheid die we over ons heen krijgen door de open communicatielijnen die ons geen censuur opleggen.

Censuur, wat is dat? Zolang betrokken partijen in een discussie zich niet aangevallen of gediscrimineerd voelen, is er geen behoefte aan een censuur die opgelegd wordt. Zijn zulke signalen wel aanwezig dan kan je als groep makkelijk ‘sociale controle’ uitoefenen en duidelijk maken dat de meerderheid niet gediend is van zulk taalgebruik of manier van propageren. Aangezien het overgrote gedeelte van de massa toch wel beschikt over de juiste normen of waarden, kan je er vanuit gaan dat die manier van corrigeren automatisch aangewend wordt om de digitale leefwereld ‘relax’ te houden. Of vergis ik mij?

Ik bezoek de frontpage hier elke dag, lees graag de nieuwberichten doch reageer niet.
Ik reageer niet omdat ik mij irriteer aan het gebrek aan ‘sociale controle’ op de frontpage.
Is het intelligentiepeil van de gemiddelde bezoeker op de frontpage beduidend laag of is de frontpage een medium bij uitstek om conflicten uit te lokken die eigenlijk afbreuk doen aan hun eigen intrinsieke mening?
Als de manier van haat ventileren op de frontpage staat voor de verborgen duistere kant die leeft in onze maatschappij, dan leef ik in het verkeerde land, want een land waar discriminatie en racisme voedingsbodem vindt is niet mijn land.
Ik heb respect voor de medemens, ongeacht afkomst, cultuur, geloof of geaardheid. Heeft die persoon geen respect voor mij als mens, jammer maar dat zal mijn normen en waarden niet veranderen. Ik zal die persoon gewoon negeren en toch proberen leven naar mijn eigen waarden en normen.

Vertel mij eens hoe jullie het zien, want ik wil jullie graag begrijpen. Ik wil graag weten waarom jullie op deze manier met elkaar omgaan.

Was getekend,
CHATTEuR