Verenigd Koninkrijk neemt omstreden deportatiewet aan

Het Verenigd Koninkrijk mag illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda deporteren, nadat het parlement instemde met een omstreden wet. Rwanda is nu officieel aangemerkt als veilig land om juridische bezwaren tegen deportaties te voorkomen.

De wet heeft tot veel discussie geleid in Groot-Brittannië en de regering heeft jaren werk gehad om de wet door te kunnen voeren. De wet werd twee jaar geleden aangekondigd en sindsdien heeft er een langdurig juridisch en parlementair proces plaatsgevonden. Eerder werd het Rwandese deportatieplan door de hoogste rechter in het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd vanwege veiligheidsissues voor migranten en asielzoekers.

Dat probleem is nu door de Britse premier Sunak verholpen. Met de nieuwe wetgeving heeft de premier bereikt dat het veiligheidsargument niet meer in de weg staat. Het Lagerhuis heeft Rwanda na een zwaar debat met het Hogerhuis als veilig geclassificeerd. Naar verwachting zal de wet dinsdag door koning Charles worden ondertekend.

Migranten die zonder toestemming het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, worden uitgezet naar het Oost-Afrikaanse land ongeacht hun herkomst. Ze moeten daar asiel aanvragen, zonder de mogelijkheid om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. De wet verklaart Rwanda tot veilig derde land. Volgens de regering zou dit beroep tegen de deportaties voor Britse rechtbanken moeten voorkomen.

Premier Sunak verklaarde dat voorlopige bevelen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zullen worden genegeerd. De deportaties naar Rwanda zullen over tien tot twaalf weken beginnen. Sunak sprak van een baanbrekende wet in de strijd tegen illegale migratie. Mensen zouden hierdoor worden afgeschrikt om de gevaarlijke reis over het Kanaal in rubberboten te maken en van het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars blijft door de deportatiewet niets over, zei Sunak.

Critici betwijfelen dit en zien de wet als een schending van internationale verplichtingen op het gebied van asielbescherming. Ze beschuldigen Rwanda van mensenrechtenschendingen. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, de heer O'Flaherty, zei in Straatsburg dat de wet belangrijke vragen oproept over de mensenrechten van asielzoekers en de rechtsstaat in het algemeen. Hij was bezorgd over het feit dat uitzettingen naar Rwanda nu mogelijk zijn zonder voorafgaand onderzoek van asielaanvragen.
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, de heer Türk, verwoordde soortgelijke gevoelens. Hij riep Groot-Brittannië op de wet te heroverwegen.