KNVB verbiedt hoofdsponsoring FC Emmen door producent seksspeeltjes

Volgens VI mag FC Emmen van de KNVB niet in zee gaan met EasyToys als hoofdsponsor. De producent van seksspeeltjes zou ‘in strijd zijn met de goede zeden’.

De nieuwe hoofdsponsor wil zich voor meerdere jaren aan FC Emmen verbinden en dit levert de club een half miljoen per jaar op. Een bedrag dat bovendien per seizoen zal oplopen.

Een commissie van de KNVB heeft nu besloten dat de nieuwe hoofdsponsor in strijd is met artikel 3 van het sponsorreglement: ‘De uit hoofde van sponsoring door de club te leveren of te ontvangen tegenprestatie mag niet in strijd zijn met enige wet, de openbare orde of de goede zeden of met de Nederlandse Reclame Code, dan wel met de goede smaak of het fatsoen en evenmin met de statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van het bestuur betaald voetbal.’

FC Emmen heeft aan VI laten weten verrast te zijn over de beslissing en zich te beraden over vervolgstappen. Overigens is het bedrijf EDC dat eigenaar is van EasyToys al jaren sponsor van FC Groningen.