Levende nerts bij afval gegooid tijdens ruiming

Vandaag werd de twintigste nertsenfokkerij met corona besmetting geruimd. Animal Rights filmde hoe een nerts levend weer uit een categorie 1 afvalcontainer wordt gevist waar het dier net met een shovel in gedumpt was. “Wij gaan er vanuit dat dit een regelmatig terugkerend verschijnsel is,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Vergassing is niet alleen een verschrikkelijke dood, maar ook een ineffectieve methode. Dat zien we ook bij de verdoving van varkens in slachthuizen.”

“Wij denk dat dit de werkelijke reden is dat de NVWA de pers de mogelijkheid onthoudt om de ruimingen in beeld te brengen,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Het is een illusie dat je honderduizenden dieren ‘humaan’ af kan maken.”

Gemert
Het gaat om het bedrijf aan de Scheiweg 100 in Gemert met een vergunning voor 12.000 ‘fokteven’. Met de in april en mei geboren jongen zal hier nu het vijfvoudige aantal opgesloten zitten. Het bedrijf is evenals nummer 105 aan de overkant van de weg in handen van Nertsenfokkerij De Ruiter BV. De locatie op 105 met 7400 ‘fokteven’ en hun jongen werd gisteren geruimd en was het 19e besmette bedrijf.

De beelden
De beelden tonen hoe een bak vol dode nertsen wordt gestort in een Rendac afvalcontainer. Een man bovenop de container krijgt vervolgens een vangnet aangereikt waarmee hij een nog levende nerts opschept. De persoon onderaan de container neemt het net met spartelend dier aan en voert het af. Vermoedelijk voor nog een ronde in de gaskar. "Wie weet hoeveel meer creperende dieren er onder die vracht lijken liggen," verzucht Vermeulen.

Kort geding
Begin Juni probeerden Animal Rights en Bont voor Dieren via de voorzieningenrechter nog om de ruimingen tegen te houden. Een van de punten daarbij was dat het kabinet volledig voorbij ging aan het belang van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de keuze voor ruimen in plaats van het isoleren van de bedrijven. Ondanks dat de rechter de ruimingen toestond, gaf hij de organisaties op dit punt gelijk.

“Onze vrees voor verschrikkelijk lijden van de dieren bij het ruimen wordt nu bewaarheid,” zegt Vermeulen. “Stel je voor dat je na bijna gestikt te zijn in de gaskar, levend tussen de lijken van je familieleden ligt en met hen in een afvalcontainer wordt gegooid. Om daar vervolgens weer uitgevist te worden voor nog een ronde in de gaskar. Dit is onvergefelijk.”

Motie
Op 23 juni werden diverse moties aangenomen die zouden moeten leiden tot een onmiddellijk einde aan de nertsenfokkerij in plaats van te wachten op het verbod per 1 januari 2024. Ministers De Jonge en Schouten weigeren voorlopig de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer uit te voeren.

Laksheid met betrekking tot de corona maatregelen
Een ander opvallend punt dat Animal Rights vandaag waarnam was de laksheid met betrekking tot de corona maatregelen. Verschillende vergassers wandelden zonder mondbescherming langs de nertsenkooien, een gaskar vol nertsen voortduwend. Bij het omkleden werd geen enkele acht geslagen op de anderhalve meter regel.