PVV: 'Gooi rovende asielzoekers eindelijk ons land uit!'

De heer Fritsma van de PVV had kennelijk nog wat tijd over om nog wat schriftelijke vragen te stellen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dit keer over de 'rovende asielzoekers in Middelburg, zo blijkt uit een persbericht. 

Het schijnt namelijk dat Middelburg de overlast door stelende asielzoekers beu is. Fritsma wil weten of de staatssecretaris hiervan op de hoogte is, en hij vraagt zich af hoe het kan dat rovende asielzoekers overal in Nederland nog steeds vrij spel hebben, ondanks herhaalde kabinetsbeloften om deze overlastgevers aan te pakken. 

Daarna wil hij van de staatssecretaris weten hoe ze van plan is aan de Nederlandse bevolking uit te leggen dat ze dit tuig binnen blijft laten, en er belastinggeld aan blijft uitgeven om ze onderdak, leefgeld en gezondheidszorg te bieden. Hij vraagt zich verder af of de staatssecretaris zich wel realiseert dat het gekkenwerk is om iedereen die het woordje 'asiel' uitspreekt op te vangen, ongeacht het land van herkomst, crimineel verleden en dergelijke. 

Hij vervolgt met de vraag of het dit jaar (in tegenstelling tot vorig jaar) al gelukt is om meer dan 5 criminele asielzoekers op grond van de openbare orde van straat te halen en uit te zetten, en indien dat niet het geval is, of de staatssecretaris zich niet schaamt voor deze 'absurde wanprestatie'. 

De vragenlijst eindigt met met het bekende paradepaardje van de PVV: Fritsma wil weten of de staatssecretaris bereid is om een totale asielstop in te stellen, alle AZC's te sluiten en alle criminele asielzoekers en statushouders uit Nederland te verwijderen en zo niet, waarom niet.