Wilders haalt fel uit tijdens brexit-debat

In de onderstaande video is te zien hoe Geert Wilders fel uithaalt naar Brussel en de EU-superstaat tijdens het brexit-debat in de Tweede Kamer. Volgens Wilders hebben de ´eurofielen´ het aan zichzelf te danken dat de Britten voor afsplitsing hebben gekozen. Dat het een nipte overwinning was, en dat er stemmen opgaan om Londen onafhankelijk te verklaren en zich terug bij de EU aan te sluiten vergeet hij daarbij wel.

Volgens Wilders was 23 juni 2016 een 'historische dag'. Hij pleit dan ook keihard voor een NExit. Het verlaten van de EU zou voor een groei van de economie zorgen en terroristen zouden makkelijker geweerd kunnen worden omdat de landsgrenzen dan gesloten worden. Dat zou tevens zorgen voor een lagere instroom van asielzoekers en niet-westerse allochtonen die 'ons nu miljarden per jaar extra kosten en onze cultuur om zeep helpen.'

"Nederlanders verdienen ook een referendum. Nederlanders moeten zich ook kunnen uitspreken voor of tegen een vertrek van Nederland uit de Europese Unie en het herstel van onze nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid. Ook als dat de premier niet uitkomt." Hij eindigt zijn betoog met: “De bevrijding van Nederland is nabij!


Wilders haalt felt uit