Lokale politici klagen staat aan

De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) en veertien kandidaat-raadsleden slepen de staat voor de rechter. Volgens de belangenbehartiger worden lokale partijen op het gebied van subsidie benadeeld ten opzichte van hun landelijke concurrenten.

Hierdoor zouden vertegenwoordigers van lokale partijen minder kansen hebben om te worden gekozen, wat volgens de VPGG in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, een aantal internationale verdragen en de grondwet.

Aanleiding voor de aanklacht is een studie van het Bureau Bestuursjuridische Advisering, waarin wordt geconcludeerd dat de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) strijdig is met een aantal grondrechten. Dit zou het politieke debat en passief kiesrecht op lokaal niveau ondermijnen.

De dagvaarding gaat maandag de deur uit, meldt de VPGG, die in 1987 is opgericht en naar eigen zeggen ongeveer tweehonderd lokale politieke partijen in Nederland vertegenwoordigt.