Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel

EconomieHet aantal moeilijk vervulbare vacatures in middelgrote en kleine bedrijven stijgt explosief. Dat meldde MKB-Nederland dinsdag op basis van onderzoek bij de achterban deze zomer.

Per 1 juli waren er 48.000 moeilijk vervulbare vacatures. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zochten werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in juli 93.000 werknemers. Van deze vacatures was dus ruim de helft moeilijk vervulbaar. Maar MKB-Nederland verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing zal toenemen.

De werkgeversorganisatie vreest een herhaling van eind jaren negentig toen de loonkosten flink stegen en ondernemers moeilijker konden concurreren met het buitenland. MKB waarschuwt vakbonden niet te hoge looneisen te stellen. Ook moet de overheid de personeelskosten in de hand houden door sociale lasten en zorgpremies in de hand te houden.

Het vertrouwen van ondernemers is volgens MKB nu bijna weer opgekrabbeld tot het niveau van 2000. Bijna 80 procent verwacht dat de economie in het laatste kwartaal verder verbetert. Meer dan de helft van de ondernemers rekent op meer winst en zes op de tien hebben investeringsplannen in de laatste maanden van dit jaar. Daarbij gaat het vaak ook om arbeidsbesparende maatregelen.