Overheid overweegt opslag e-mailverkeer

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Als het aan het kabinet ligt wordt alle informatie uit telefoontjes, internetgebruik en e-mail opgeslagen. Deze gegevens zouden vervolgens toegankelijk moeten zijn voor justitie en politie, in het belang van het bestrijden van criminaliteit en terrorisme.

Het plan stuit vanzelfsprekend op een grote tegenstand, welke voornamelijk wordt bekrachtigd met het argument schending van privacy. De overheid lijkt het plan echter te steunen en is te spreken over een bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Het Algemeen Dagblad denkt dat de Europese ministers van Justitie nog dit jaar overeenstemming vinden met de plannen. De nationale invoering zal ergens in 2005 moeten plaatsvinden.

Na de terroristische aanslag in Madrid eerder dit jaar werd door vier Europese landen een ontwerpwet gerealiseerd waarin werd vastgelegd dat al het communicatieverkeer van 450 miljoen Europeanen moet worden vastgelegd. Dit over een tijdsbestek van minimaal twaalf en maximaal 36 maanden.