Miljoenensubsidie voor versnelde bouw van honderden woningen in Amsterdam

Amsterdam ontvangt 3,2 miljoen euro van het Rijk voor het versnellen van de woningbouw in de nieuwe wijk Weespertrekvaart-Oost. Het geld is bestemd voor de bouw van 630 woningen.

Ook levert de subsidie een bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte in het gebied, zoals de nieuwe openbare groene wandelkade langs de Weespertrekvaart. De wijk maakt deel uit van de Weespertrekvaartbuurt, tussen de Spaklerweg en het Businesspark Zuid.

Wethouder Reinier van Dantzig: “Ooit was de Weespertrekvaartbuurt een belangrijk industrieel gebied, bekend om zijn scheepswerven en fabrieken, en deze kleurrijke geschiedenis willen we in ere houden, terwijl we bouwen voor de toekomst. Deze impuls van miljoenen euro’s door het Rijk kan Weespertrekvaart-Oost goed gebruiken.”

Vanwege de grote krapte op de woningmarkt heeft het kabinet 1 miljard euro uitgetrokken om de bouw van woningen te versnellen. Met de subsidie ondersteunt het Rijk projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen doordat ze een financieel tekort kennen. Amsterdam viste in eerste instantie achter het net bij de beoordeling van de aanvraag. De subsidie werd bij een herkansingsronde alsnog toegekend.