Animal Rights en Fauna4Life wr naar rechter om Groningen Airport

Animal Rights en Fauna4Life stappen opnieuw naar de rechter wegens het afschieten van vogels en zoogdieren op Groningen Airport-Eelde. De organisaties tekenden in februari bezwaar aan tegen het afschot en in juli haaldenzij hun gelijk bij de rechter. De rechter oordeelde dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De organisaties: “De provincie kreeg 4 weken om haar besluit te herstellen. Van een tiental diersoorten is nog steeds geen enkele onderbouwing aanwezig. Zij worden simpelweg veroordeeld tot de kogel.”

In januari gaf de provincie Drenthe toestemming voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren om de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport te waarborgen. Deze waslijst aan soorten bevat ook dieren die op de Rode Lijst staan en in hun voortbestaan worden bedreigd.

De kritiek van de rechter was bepaald niet mals. Zo is er voor een aantal vogelsoorten "uit voorzorg" toestemming tot afschot gegeven. Dat is in strijd met de wet. Eerst moet objectief worden bewezen dat er daadwerkelijk gevaar dreigt. Ook ontbreken voor vrijwel alle diersoorten concrete en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat preventieve maatregelen niet werken en waarom niet.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De wet is duidelijk en strikt. Als er geen onderbouwing is, dan mag er geen ontheffing tot afschot worden verleend. Punt. Deze onderbouwing ontbreekt nog steeds.”

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat inmiddels 20 diersoorten van de afschotlijst zijn gehaald. Het gaat vooral om knaagdieren en dieren zoals de hazelmuis, die niet eens in Drenthe, maar alleen in Limburg voorkomt. Ook heeft de provincie besloten gevangen katten niet langer af te schieten, maar over te dragen aan de Dierenambulance.

Geschrapte diersoorten: Woelrat, mol, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis, bruine rat, zwarte rat, houtduif, konijn, vos, Canadese gans en Nijlgans.

Animal Rights en Fauna4Life stappen opnieuw naar de rechter. Voor 15 diersoorten is nog steeds geen onderbouwing aanwezig. Het gaat daarbij om beschermde, en soms zelfs zeldzame, soorten, zoals de goudplevier, zomertortel, zomertaling, slobeend en zilverreiger. Voor andere diersoorten is de onderbouwing summier of onvolledig.

Jessica Smit, Animal Rights: “Bijna alles wat leeft, krijgt op Groningen Airport de kogel. Zelfs op Schiphol worden niet zoveel diersoorten afgeschoten. Het is onbegrijpelijk dat de provincie dit besluit niet volledig intrekt. Animal Rights pleit altijd tegen afschot. Wij willen dat er tot het uiterste wordt gezocht naar manieren om vreedzaam te co-existeren met andere levende wezens."