COVID-19: Voedselbanken verwachten toename klanten, krijgen hulp van Rijksoverheid

Voedselbanken zullen doorgaan met hun activiteiten. Ze streven ernaar om zo lang als mogelijk voedsel uit te delen aan diegenen die dat hard nodig hebben. Soms zal dat lokaal niet mogelijk zijn. Voedselbanken hebben veel oudere vrijwilligers die in de risicogroep van het coronavirus vallen. Dat kan ertoe leiden dat zij lokaal moeten besluiten een voedselbank tijdelijk te sluiten.

Een aantal voedselbanken heeft helaas inmiddels moeten besluiten om tijdelijk dicht te gaan. De veelal oudere vrijwilligers behoren tot de risicogroep. Er is onderzocht of de werkzaamheden konden worden opgevangen door derden. Omdat echter ook vrijwilligers op kernfuncties, zoals algehele coördinatie en voedselveiligheid, om gezondheidsredenen aangeven te stoppen, kan uitlevering niet meer plaats vinden. Op de website van voedselbankennederland.nl komt een overzicht met voedselbanken die gesloten zijn.

Voedselbanken die inmiddels gesloten zijn of andere maatregelen hebben genomen zijn tot nu toe: 

 • Voedselbank Alphen aan den Rijn vanaf 26 maart. Men gaat werken met waardebonnen.
 • Voedselbank Amsterdam, alleen het distributiegedeelte. Voor klanten nog gewoon open.
 • Voedselbank Etten-leur
 • Voedselbank Gouda
 • Voedselbank Haaglanden
 • Voedselbank Midden Twente
 • Voedselbank Stichtse Vecht
 • Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
 • Voedselbank Zuid-Oost Drenthe.
 • Voedselbank IJmond Noord (gemeenten Beverwijk/Heemskerk/Castricum en Uitgeest): heeft van de week besloten om in ieder geval twee weken de loods/uitgiftepunten te sluiten.
 • Voedselbank Wassenaar: De aanvoer vanuit het distributiecentrum is gestopt en ook zij werken met oudere vrijwilligers. Voor aanstaande donderdag (19 maart 2020) hebben zij een tussenoplossing. Zij brengen de pakketten bij onze cliënten, zetten deze voor de deur en bellen aan. Ze mijden het fysieke contact. Voor de komende weken zullen ze bonnen kopen bij Jumbo en de plaatselijke bakker. Die brengen ze ook langs, eventueel aangevuld met een pak koffie of iets uit hun magazijntje. 

De voedselbank IJmond Noord heeft een potje voor calamiteiten en kunnen alle klanten allemaal een tegoedbon van een supermarkt geven. Hoogte natuurlijk gerelateerd aan aantal gezinsleden per huishouden. Dit doen zij twee weken en in deze twee weken zullen ze met elkaar bezien hoe ze verder kunnen gaan, dit mede gezien het sluiten van het distributiecentrum in Amsterdam.

Voedselbanken Nederland: "De afgelopen paar dagen heeft het hamsteren van burgers geleid tot lokale tekorten. Onze verwachting is dat de landelijke leveranties van supermarkten en fabrikanten, op korte termijn op het oude niveau terugkomen. We zijn in contact met partijen om na te gaan of we extra voedsel kunnen krijgen. Ook wordt gekeken hoe we de lokale leveranties tussen voedselbanken en lokale supermarkten minimaal op constant niveau kunnen houden. Bepaalde groepen in de samenleving worden hard getroffen, denk daarbij aan ZZP’ers. Wij houden er daarom rekening mee dat ons klantenaantal zal groeien. We streven ernaar het intakeproces van nieuw klanten intact te laten. Mocht dat door uitval van vrijwilligers of externe instanties niet mogelijk blijken, dan adviseren wij de voedselbanken coulant om te gaan met nieuwe aanvragen."

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) brachten vandaag een bezoek aan Voedselbank Leiden om zich te laten informeren over de gevolgen van het Coronavirus. Op een aantal plekken hebben uitgiftepunten en distributiecentra de levering voorlopig moeten stoppen omdat veel vrijwilligers onder de risicogroep van het coronavirus vallen en dus niet aan het werk kunnen, hoe graag ze ook willen. De beide bewindspersonen roepen iedereen op die vrijwilliger wil zijn om zich te melden bij de lokale voedselbank. Er is op dit moment met name vraag naar mensen die al ervaring hebben met het distributieproces bij voedselbanken.

Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun klanten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van voedselpakketten te garanderen. Zo werkt bijvoorbeeld de Voedselbank in Groningen actief samen met lokale horecaondernemers. Ook de Leidsche horeca is gul. Dergelijke initiatieven zijn voor de voedselbanken van grote waarde.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay