Aanleg trajectcontrole N-wegen gestart

De aanleg van trajectcontrolesystemen langs 20 N-wegen is gestart. De systemen worden de komende maanden getest. Vanaf september worden de trajectcontroles één voor één aangezet.

De camera’s voor de trajectcontrole zijn langs een aantal wegen al zichtbaar. Als het systeem aangelegd is, wordt er niet direct gehandhaafd: eerst wordt het systeem uitgebreid getest. Als een trajectcontrole in werking gaat wordt dit minimaal een week vooraf aangekondigd via de lokale media en met borden langs de weg.

Uit analyse blijkt dat op provinciale wegen relatief meer verkeerslachtoffers vallen dan op andere wegen. Daarom treffen alle partijen maatregelen op het gebied van de infrastructuur, educatie en handhaving. Het Openbaar Ministerie intensiveert de handhaving op provinciale wegen door hier trajectcontroles te plaatsen.

Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. De geplande trajectcontroles komen op wegen met een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en met risicofactoren. Naar verwachting zijn vanaf het voorjaar 2020 alle systemen in werking.