Nederland: 25% EU-budget voor klimaat

Nederland en zeven andere EU-lidstaten willen dat er een ambitieuze strategie komt om klimaatverandering te bestrijden. In een gezamelijke verklaring roepen ze op tot de doelstelling dat uiterlijk in 2050 de netto-uitstoot tot nul is teruggebracht.

Naast Nederland gaat het om België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Zweden. Grote afwezige is echter Duitsland, aldus de BBC.

Volgens de landen gaat het plan "hand in hand gaan met welvaart", wat erop duidt dat ze de economie rond bijvoorbeeld elektrisch rijden via subsidies willen stimuleren. Ook kan het volgens de groep "een voorbeeld zijn voor andere landen". De verklaring is getimed om samen te vallen met een EU-top in Roemenië die donderdag begint. Daar worden de toekomst van de EU en strategieën voor de komende vijf jaar besproken.

En voor de toekomst heeft klimaatverandering "vergaande implicaties", aldus de landen. Het betreft de "toekomst van de mensheid", stellen ze. De groep stelt dat de effecten vorige zomer zichbaar waren getuige dat er "hittegolven en verwoestende branden" plaatshadden.

Burgers zouden bovendien duidelijk bezorgd zijn, wat zou blijken uit de "recente mobilisatie van jongeren", schijnbaar een verwijzing naar de klimaatspijbelaars.

Hervormen
Het voornemen een dergelijk deel van het budget opzij te zetten is opvallend. Aan landbouwbeleid, voor het leeuwendeel subsidies, gaat immers nog altijd tegen de veertig procent op. En daarvan is Frankrijk de grootste begunstigde. Dat dit land dus meedoet is een aanwijzing dat president Emmanuel Macron dat beleid wil hervormen. Wat ook niet zo vreemd zou zijn omdat de landbouw zelf voor flink wat uitstoot zorgt.

Premier Mark Rutte sprak maandag met Macron over de plannen. Die zijn volgens het tweetal weliswaar ambitieus, maar een "klimaatneutraal Europa in 2050 is een doel waar wij gezamelijk aan werken", aldus Rutte tijdens een gezamelijke persconferentie. "We zijn bezig hierover een coalitie op te bouwen", zei Macron.

Ruttes ambitie
Over ambitie gesproken: er wordt ook steeds meer gesproken over Ruttes ambitie - die hij steevast ontkent - om Donald Tusk op te volgen als voorzitter van de Europese Raad. Zijn bezoek aan Parijs zou dan ook tevens in die context kunnen worden gezien. Er zou sprake zijn van een groeiend partnerschap tussen de twee regeringsleiders.

Het plan voor een uitstootneutrale EU in 2050 werd overigens eind vorig jaar door de Europese Commissie voorgesteld. Dat volgde uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2016. Maar plannen van de commissie hebben wel de steun van het Europese Parlement nodig, en uiteindelijk moeten de regeringsleiders er ook mee akkoord gaan.