Macron belooft gele hesjes belastingverlaging

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag alsnog een toespraak gehouden naar aanleiding van de maar voortdurende protesten door de zogenoemde gele hesjes. Dat had hij eigenlijk vorige week maandag willen doen maar toen gooide de Notre-Dame-brand roet in het eten.

De brand zorgde voor extra ongemak, want de snel toegezegde en forse hersteldonaties leidden tot nog meer ongenoegen bij de demonstranten, en zouden de vinger precies op de zere plek leggen.

Die zere plek is toenemende ongelijkheid tussen deze rijke donateurs en de minder bedeelden waar de regering niet naar zou omkijken. De demonstranten herinneren Macron er geregeld aan dat hij bij zijn verkiezing in 2017 beloofde "de verdeeldheid te bestrijden die Frankrijk ondermijnt". Dat zou moeten betekenen dat de lasten eerlijker worden verdeeld.

Macron deed donderdag toezeggingen in die richting. Er zou een "aanzienlijke verlaging" van de inkomstenbelasting komen, maar de president koppelde dit gelijk aan zijn economische hervormingen. Hij zei namelijk dat de arbeidsproductiviteit omhoog zal moeten om die verlaging te bekostigen. Daarmee doelt hij onder meer op de verhogingen van de pensioenleeftijd. Ook verdedigde Macron zijn plannen voor versobering van sociale voorzieningen.

Klimaat
Aanleiding voor de protesten was een nieuwe accijns op diesel die als klimaatmaatregel werd geïntroduceerd. Maar daarna werden de demonstraties breder en richtten zich tegen de politieke elite die niet meer naar de burger zou luisteren. Over klimaatbeleid was niet veel terug te vinden in de toespraak, behalve dat Macron opmerkte dat hierover zorgen in de maatschappij zijn.

Het is de vraag of de president met zijn plannen de geest terug in de fles krijgt, onder meer omdat het met name om een op de middenklasse gerichte belasingverlaging gaat. Na eerdere toezeggingen eind vorig jaar gingen de protesten namelijk ook gewoon door. Bovendien zegt Macron niet van plan te zijn om zijn beleid nog verder aan te passen. Economische hervormingen zijn volgens hem hard nodig om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.