Moeder Howick en Lili terug naar Nederland

De moeder van de Armeense asielkinderen Howick en Lili heeft toestemming gekregen om terug te keren naar Nederland. Dat heeft Howick aan het NOS Jeugdjournaal laten weten. Het is nog onduidelijk wanneer ze precies terugkomt.

De kinderen werden als peuters door hun moeder meegenomen. De bezwaarprocedure tegen het afgewezen asiel duurde vervolgens zo lang dat ze in Nederland opgroeiden en inmiddels tieners zijn. In het najaar van 2017 werd de moeder zonder kinderen het land uitgezet.

Een jaar later zouden de kinderen zelf worden uitgezet maar ze verdwenen op het laatste moment. Omwille van hun veiligheid maakte staatssecretaris Mark Harbers (VVD) toen gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid waardoor de broer en zus alsnog in Nederland mochten blijven. Op grond van gezinshereniging kan nu ook de moeder terugkeren.

De zaak maakte niet alleen een discussie los over het versnellen van asielprocedures, maar ook over het instrument van de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris van Justitie heeft om naar eigen inzicht uitzonderingen te maken.

Eerder maakte de VVD al duidelijk van die bevoegdheid af te willen. Het instrument zelf zou evenwel niet verdwijnen vanwege de verankering in het bestuursrecht. In de kinderpardon-deal van januari werd afgesproken dat deze uit de politiek wordt gehaald en ondergebracht bij een beambte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.