Cultuurwethouders luiden noodklok

De bezuinigingen die het kabinet van plan is voor de kunst- en cultuursector leiden onherroepelijk tot een grote kaalslag in de sector. Vooral de podiumkunsten worden zwaar getroffen. Dat schrijven de cultuurwethouders van de negen grote gemeenten op het gebied van kunst en cultuur in een brief aan de nieuwe staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD).

De brief is ondertekend door de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Groningen en Enschede. De wethouders vinden onder meer dat de staatssecretaris moet kiezen tussen de voorgenomen bezuinigingen van tweehonderd miljoen euro of een verhoging van de btw op kaartjes voor podiumkunsten van zes naar negentien procent. De staatssecretaris zou niet beide plannen moeten doorvoeren.

Volgens de wethouders vereisen de plannen van het kabinet een complete herziening van het bestel. Daarvoor zou de staatssecretaris een commissie moeten oprichten die 'recht doet aan de grote belangen die op het spel staan'. De wethouders willen hierover zo snel mogelijk met de staatssecretaris spreken.

De voorgenomen bezuinigingen zijn al vaker bekritiseerd. Anderhalve week geleden werd in Den Haag nog door ruim tweeduizend mensen geprotesteerd tegen de plannen.