Pechtold: basisbeurs studenten afschaffen

Bij een debat met studenten van de Universiteit Twente heeft D66-leider Alexander Pechtold vanochtend geopperd de basisbeurs voor studenten af te schaffen. Deze gelden wil hij gebruiken om in het onderwijs te investeren. Dat is volgens hem hoognodig, omdat de kenniseconomie van Nederland internationaal steeds minder voorstelt.

Pechtold noemt de studiefinanciering zoals die nu is een uithollend systeem. Twintig jaar geleden kreeg de uitwonende student 600 gulden per maand, nu 270 euro. Dat betekent dat het bedrag nooit is aangepast en nu weinig waarde meer heeft. "Je moet je afvragen of je de komende twintig jaar zo door wilt blijven gaan."

Een nieuwe financieringsregeling moet gebaseerd zijn op wat je na je studie gaat verdienen. De student verdient zijn gemaakte kosten later ruimschoots terug, dus daar mag je wat van verwachten volgens Pechtold. "Niet kijken naar je afkomst, maar naar je toekomst." Een student moet investeren in zijn tijd. Veertig uur bezig per week is "een deeltijdbaan".

Pechtold ziet grote problemen de komende jaren in het onderwijs. Met name schort het aan de kwaliteit, tempo, bureaucratie en afrekenbaarheid van docenten. "Gemiddeld zitten er vijftig tot zeventig studenten op een docent. Kijk naar Europa, we zaten op de mediaan, nu zitten we daaronder."

Met dank aan Mainport voor de submit.