D66 wil scheppingsverhaal uit biologieles

Icoon politiek binnenland nieuwsD66-Kamerlid Bert Bakker is van mening dat het scheppingsverhaal niet thuishoort in een biologieles. Dat zegt hij in een interview met het Nederlands Dagblad. Bakker vindt dat het scheppingsverhaal eerder bij geschiedenis of godsdienst aan de orde zou moeten komen. Biologie zou daarentegen een weergave moeten zijn van wat de stand van het wetenschappelijke onderzoek is.

Bakker reageert hiermee op een pleidooi van minister Maria van der Hoeven (Onderwijs), die een debat wil tussen aanhangers van de evolutietheorie, de scheppingsgedachte en de Intelligent Design theorie. "Een debat over de waarde van de evolutietheorie is op zich goed, maar dat is een taak van de wetenschap. Met het inbrengen van de ID-theorie en de vraag of de wetenschap wel volledige antwoorden geeft, stuurt de minister het debat in een bepaalde richting. En die positie mag de overheid niet innemen", zegt Bakker. Hij vindt dat schepping en evolutie niet op één lijn mogen worden gesteld.

Het bevreemd Bakker dat sinds eind jaren negentig in de eindtermen van het biologieonderwijs de scheppingsleer is opgenomen. "Velen weten dat niet en wellicht is het in een onbewaakt ogenblik gebeurd. Ik ga nu proberen een Kamermeerderheid te krijgen om dat weer terug te draaien." De D66'er vindt dat je geen theorieën met een dubieuze wetenschappelijke status van bovenaf het onderwijs moet opleggen. "We gaan toch ook niet vertellen dat kinderen door de ooievaar worden gebracht of opeens het kookpunt van water ter discussie stellen?"

Aanstaande donderdag zal de Tweede Kamer met Van der Hoeven debatteren over het onderwerp.