Verdonk: godslastering geen probleem

Icoon politiek binnenland nieuws Minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenzaken heeft met verbazing kennis genomen van de uitlatingen van collega minister Donner van Justitie. Die stelde dat smadelijke godslastering te weinig wordt vervolgd. In het tv-programma Buitenhof zei Verdonk dat Donner hiermee in feite het lagere tolerantieniveau van islamitische gelovigen zou belonen.

Volgens Verdonk zijn er natuurlijk grenzen aan het beledigen van gelovigen, alhoewel ze niet van mening is dat hier het probleem ligt. Ze stelt dat de vrijheid van meningsuiting voorop moet staan.

Volgens Donner mag je mensen niet tot in het diepst van hun overtuiging en op grove wijze beledigen. Op het congres nam het CDA een resolutie aan die iedereen oproept tot eendracht. In de resolutie staat dat agressieve, beledigende meningsuitingen heilloos polariserend kunnen werken.

Update 15:15
PvdA-Tweede-Kamerlid Aleid Wolfsen vindt de kritiek van Verdonk op Donners aandacht voor smalende godslastering ''weinig constructief''. Volgens de PvdA'er heeft Donner terecht op de wetsartikelen gewezen.

Wolfsen omschrijft de uitlatingen van Donner als ''godsdienstneutraal''. Niet een godsdienst maar de wet moet de norm zijn, en voor de wet is iedere godsdienst gelijk; En Donner heeft het over toetsing aan de wet, aldus het Kamerlid. Hij vindt dat de kritiek van Verdonk, dat ''de moslimgemeenschap een laag tolerantievermogen heeft'' Donners uitlatingen geen recht doet.

Wolfsen was voor hij Kamerlid werd onder meer werkzaam als vice-president van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem.

Smalende godslastering
Eerder onderzocht het Openbaar Ministerie of VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali aangeklaagd kon worden voor smalende godslastering of voor belediging. Dit naar aanleiding van veel klachten die moslims tegen haar indienden. Dat liep echter op niets uit omdat de uitlatingen van Hirsi Ali over de profeet Mohammed gingen. Mohammed kan echter niet worden vereenzelvigd met Allah, waardoor godslastering sowieso al afviel. Belediging kon ook niet, omdat Mohammed en zijn directe nakomelingen al lang overleden zijn. Indirecte belediging bestaat juridisch gezien niet. Bovendien is de profeet Mohammed een historisch figuur.

Het meest bekende proces over smalende godslastering dateert uit 1966, toen auteur Gerard van het Reve werd aangeklaagd omdat hij zich voorstelde seks te hebben met God als een dier. In zijn boek 'Nader tot U' schreef hij een passage waarin de ik-figuur de liefde bedrijft met God in de gedaante van een ezel. Het proces (Ezelsproces genaamd) werd tot aan de Hoge raad gevoerd en leidde in 1968 tot vrijspraak.

In de jaren 50 al werd de schrijver W.F Hermans aangeklaagd wegens het beledigen van katholieken. In zijn boek 'Ik heb altijd gelijk' schreef hij: ''De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien erop los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten...... De katholieken zijn de vijanden van dit land, altijd geweest.'' Hermans werd vrijgesproken.

-
Smalende Godslastering is strafbaar gesteld in de artikelen 147 en 147A van ons Wetboek van Strafrecht. Belediging en smaad van personen en/of groepen vallen onder andere artikelen