Bush begrijpt Nederlands Irak-standpunt

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Het bezoek van Balkenende aan Bush is afgerond. Daaruit is gebleken dat de Amerikaanse president de premier niet direct gevraagd heeft om de Nederlandse missie in Irak te verlengen. Na afloop van het gesprek zei Bush begrip te tonen voor de Nederlandse besluitvorming over de Irak-missie. Bush en Balkenende spraken elkaar in de Oval Office in het Witte Huis. Na afloop konden journalisten een paar vragen stellen.

De Tweede Kamer had Balkenende opgedragen om nog geen toezeggingen te doen over een eventuele verlenging van de missie, die op 1 juli afloopt. Er zal door het kabinet hierover nog een besluit moeten worden genomen. De PvdA is in ieder geval fel gekant tegen een verlenging, zo sprak Wouter Bos deze week.

Premier Balkenende werd door Bush bedankt voor het zenden van de 1200 mariniers, die momenteel in Irak werkzaam zijn. Uit de woorden van Bush viel indirect op te maken dat een verlenging van de missie door hem wel gewenst is. Zo zei Bush: "Ik wil dat u aan de Irakezen denkt. Die willen onze terugtrekking niet, omdat zij vrij willen zijn", antwoordde Bush toen hem werd voorgelegd dat een meerderheid van de Nederlanders vóór beëindiging van de missie in Irak is.

Bush zei het te waarderen dat zijn "Nederlandse vriend" zo snel al weer op bezoek was in het Witte Huis. Balkenende was vorig jaar september ook al op bezoek. Tijden een ontbijt werd er gesproken over Irak, Noord-Korea, het terrorisme en de bemiddelende rol die Den Haag kan spelen in de relatie van de VS met Frankrijk en Duitsland.

Na afloop van het bezoek reisde Balkenende tezamen met minister Bot van Buitenlandse zaken naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Met Annan werd niet gesproken over een eventuele verlening van de Nederlandse missie in Irak. Annan zei wel dat de ruim dertig landen die een militaire missie naar Irak hebben gestuurd belangrijk werk verrichten. Verder kwam de wenselijkheid van een nieuwe VN-resolutie voor Irak ter tafel.