Krankzinnige leiders

Ik vraag mij even af wat de overeenkomsten zijn tussen de partijen DENK en Partij voor de Dieren, of de Partij ‘van’ de Dieren. Ik vraag me dit af omdat we de laatste dagen wat meer te weten zijn gekomen over Marianne Thieme, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Met name haar uitspraak dat de Kamerleden van Partij voor de Dieren zich niet bezig moeten houden met ‘mensendingen’, die zijn voor mensenpartijen. Zoiets achterlijks heb ik nog nooit gehoord. Ik denk dat Jezus Christus zich omdraait in zijn graf bij de uitspraak van deze vrouw.

Femke Merel van Kooten had Marianne Thieme door en werd de partij uitgetreiterd. Ze besloot uiteindelijk zelf op te stappen. Femke liet veel te veel ‘mensendingen’ zien, zoals het willen zorgen voor haar pasgeboren kindje. Dat ging veel te veel tijd kosten en de duimschroeven werden aangedraaid door Thieme. Een juiste bevalling van een koe kreeg meer aandacht van Thieme dan de bevalling van één van haar medewerksters.

De overeenkomsten.

DENK staat voor:
- Een verdraagzame samenleving waarin wij elkaar accepteren.
- Een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar.
- Een rechtvaardige samenleving, die internationaal rechtvaardigheid bevordert.
Dit is slechts een greep uit de standpunten van DENK.

Partij voor de Dieren staat voor:
- Marktwerking in de zorg: volledig afschaffen.
- Belastingstelsel: meer belasting op grondstoffen en onduurzame producten
- Veiligheid en Justitie: de Partij voor de Dieren wil meer dierenpolitieagenten. Ook wil de partij een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken.
Dit is slechts een greep uit de standpunten van Partij voor de Dieren.

Wat deze politieke partijen sterk gemeen hebben is dat ze alletwee, wanneer het er echt opaan komt, niet zo veel met de Nederlander hebben. De paradox is dat ze dit wel roeptoeteren in hun standpunten. Nou doen wel meer Nederlandse politieke partijen dat, maar niet zo duidelijk als bovengenoemde partijen. De stelling dat beide partijen krankzinnig geworden leiders hebben, is wat mij betreft een terechte. Beesten komen niet VOOR mensen. Dierenpolitie? We hebben niet eens genoeg politie om de orde op straat te handhaven.

En de bedenkelijkheid van DENK is een overdenking van alle Nederlanders waard. Zij verafschuwen democratie maar maken er wel dankbaar gebruik van. Ze weten zich in de Kamer niet te gedragen en laten zien dat ze vinden dat vrouwen van een lager menselijk ras zijn. Geen respect voor bijvoorbeeld een Kamervoorzitter hebben is zo’n gevalletje Turks denken.

Maar Marianne Thieme misbruikt de democratie ook door beesten belangrijker te maken dan mensen. Democratie hoort immers bij mensen en niet bij dieren? We kunnen ook een partij voor Tupperware toestaan want man man, wat worden die plastic bakken misbruikt. Of een partij voor scootmobielen, heb je wel eens gezien waarmee die dingen moeten rondrijden? Complete pakhuizen vol vet. Kortom: Denk en Partij voor de Dieren zouden geen plaats mogen hebben in een democratisch bestel omdat hetgene waar zij voor staan ondemocratisch is.