Eerst natuur dan de mens

Er moeten 900.000 woningen komen voor 2030 volgens het kabinet. Dat is natuurlijk demissionair en heeft daardoor tot een nieuw gevormd kabinet geen moer meer te besluiten, maar dat terzijde. Het is leuk om te roepen, nietwaar De Jonge? We kunnen al die nieuwe woningen niet eens aansluiten op elektriciteit want 'overbelast stroomnet' en nu ook niet meer op water. Voor het laatste zijn de provinciale besturen de grote boosdoener. Het slaan van nieuwe waterputten en andere mogelijkheden om water bij de woningen te krijgen worden stelselmatig door provinciebesturen geblokkeerd omdat het een te grote schade zou geven aan de aanwezige natuur. Goedemorgen Nederland! De provinciale besturen doen gewoon jaren en jaren over het verstrekken van vergunningen. Het sublieme bureaucratische middel een land totaal op slot te gooien. Deze macht hebben ze en ze gebruiken hem graag.

In Nederland willen wij van alles m.b.t. onze natuur. Beter gezegd er is een relatief klein groepje mensen dat natuur boven mensen stelt; denk aan politieke partijen zoals de Dierenpartij, GL en D66. Het is een aandoening die waarschijnlijk diep in het onderbewustzijn van deze figuren zit en ingebracht is door zeer alternatieve ouders. Meestal mensen die sowieso al niets van de maatschappij en ‘die ander’ begrepen. Hun handelingen waren vooral spiritueel of intuïtief. Nederland wil nog meer. We, met name eerder genoemde partijen, willen alle vluchtelingen opvangen en huizen geven. We laten immers 85% van de asielaanvragen toe!? We hebben te veel stikstof dus we mogen niet meer bouwen ook geen broodnodige infrastructuur. Want we hebben vanuit Brussel opgelegd gekregen dat we aan ‘natuurherstel’ moeten beginnen.

Straks geen water meer, geen stroom, geen huizen meer en werk, waarvoor je 20km moet reizen ongeveer vier uur bezig bent per dag omdat er geen doorkomen meer aan is op de wegen in Nederland. Maar! We hebben wel een herstelde natuur met een juiste stikstof verhouding waar alle sterk geobsedeerde natuurliefhebbers tevreden mee kunnen zijn. Recreëren in deze natuurgebieden kan dan ook niet meer omdat staatbosbeheer de financiële middelen niet meer heeft de paden en wegen binnen de bossen en hei te onderhouden, dat dan weer niet.

Er zullen dan ook tienduizenden mensen en gezinnen op straat leven in tentjes onder viaducten. Maar ……… Alle beesten hebben een goed leven misschien wel een beter leven dan mensen. Wat mij betreft moeten alle provinciale bestuurders twee jaar TBS opgelegd krijgen met als eerste vraag van de psycholoog: “Zijn mensen belangrijker dan de natuur?”