Tussen feit en fictie (begin en slot)

"Je houdt van mij?" fluistert Arend, terwijl hij zijn rug langs de opgezette gems schuurt. "Dat kan helemaal niet. Ik ben immers de doodgewaande achterneef van je stiefdochter annex omgebouwde buurman."

"Dat was mij niet bekend," antwoordt Nel, "toch houd ik van je."

"Dat het je niet bekend was zie ik door de vingers, aangezien deze soapserie pas twee zinnen geleden is begonnen, maar je liefde kan ik niet beantwoorden. Ten eerste weet ik niet wie je bent, en ten tweede ben je ongeveer 43 jaar ouder dan ik."

"Ik ben Nel, in het niet bestaande dorp waar deze serie zich afspeelt niet zozeer vermaard door de vijf borstverkleiningen die ik het afgelopen jaar heb ondergaan, als wel door het feit dat deze werden uitgevoerd door de gynaecoloog die mijn zeven ex-echtgenoten een kunstgebit heeft aangemeten, voordat deze plotsklaps op miraculeuze wijze werden geveld door een overdosis arsenicum."

"Aangenaam Nel, ik ben Arend."

"Dat weet ik. Hoe weet je dat nou, je ziet mij toch ook voor het eerst?!"

"Het stond in mijn script, beste jongen."

"Ach so." 

"Zo weet ik ook dat momenteel mijn sinds bijna acht jaar vermiste zesling voor de deur van deze disco staat. Vind je trouwens niet dat de muziek opvallend zacht staat voor een disco?"

"Dat is toevallig, ik schijn ook een aantal zeslingen te hebben," brult Arend ditmaal, "maar belangrijker: over een futiliteit als de geluidssterkte ga ik niets zeggen. Ik ben ingehuurd als de slechterik van het stuk, houd me bezig met zaakjes die zo duister zijn dat zelfs de scriptschrijvers er niet van op de hoogte zijn, dus het lijkt me relevanter als je een vraag stelt over chantage of onderdrukking. Bovendien staat er niets over de geluidssterkte in het script. Wel dat ik mijn met etensresten doorspekte speeksel als een koude douche over je gelaat moet sproeien."

"Nou, vooruit dan maar."

"Pduyfyfgeiufbekregfergffffffffddeervg."

"Heb je een heerlijke magnum gegeten, beste jongen?"

"Ja, een Magnum Almond, die zijn werkelijk verrukkelijk. Alle Magnums zijn overigens om je vingers bij af te likken. Net als Pepsi Cola, Sultana’s en Milky Way trouwens. Maar mag ik je vragen je om te draaien, Nel?"

"Dat zou theoretisch mogelijk zijn, maar dan ziet niemand mijn matig geacteerde emoties. Je weet toch wel dat wij altijd van voren worden gezien? Trouwens, duurt deze scène niet wat lang voor een soap, oplichter van me?"

"Jazeker, maar alle overige personages zijn al voor het begin van deze serie geëmigreerd naar het buitenland, hebben geheugenverlies opgelopen of zijn anderszins onder verdachte omstandigheden verdwenen. Ik vrees dus dat wij het met z’n tweeën moeten doen. Het zal mij benieuwen of de scriptschrijver er toch nog een cliffhangertje uit weet te persen."

"De zesling wellicht?"

"Neen, de zesling blijft achter de deur staan is mij net achter de coulissen verteld. Er was niet genoeg geld om ze in de serie te laten verschijnen. Net als je moeder, die lang voordat deze soap zojuist startte door schipbreuk om het leven schijnt te zijn gekomen, overigens. Haar lichaam is echter nooit gevonden, dus wellicht komt ze ooit nog eens aanzetten wanneer je net op de wc een flinke drol draait."

"Dat lijkt me sterk; wij gaan toch nooit naar de wc?"

"Dat is ook weer waar. Kijk overigens uit voor de louche persoon achter je. Hij heeft een grote bijl in zijn hand."

"Hemeltje, waar komt die vlegel opeens vandaan?"

 

"Ik ben de scriptschrijver. Het is niet echt mijn dag, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Ik zal helaas een einde aan jullie leven moeten maken."

De prop volgt een parabolische baan, voordat hij zich bij zijn soortgenoten in de prullenbak nestelt. Even later volgt de verfrommelde vacature tot scriptschrijver voor een nieuwe soapserie dezelfde route.