Stijging van MbP meldingen bij Veilig Thuis

Bij stichting Veilig Thuis is een forse groei te zien in de meldingen waarbij ouders ervan worden beschuldigd hun kinderen opzettelijk ziek te maken. In 2016 werden er 99 gezinnen gemeld bij Veilig Thuis waarbij er sprake zou zijn van Münchhausen By Proxy, tegenwoordig ook wel PCF (Pediatric Condition Falsification) genoemd. Ter vergelijking: in 2013 kwamen er 'maar' 62 meldingen binnen van MbP/PCF.

Meldingsgekte
Emeritus hoogleraar Peter Sauer verbaast zich over de hoge aantallen meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen. In zijn 40-jarige carrière heeft hij de diagnose Münchhausen by Proxy slechts drie keer voorbij zien komen. Hij is dan ook van mening dat er te veel de nadruk is komen te liggen op het melden zelf.

Ook de Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (BVIKZ) spreekt van 'meldingsgekte'. Wekelijks krijgt de vereniging meerdere meldingen binnen van gezinnen die, naar eigen zeggen, onterecht worden beschuldigd van Münchhausen by Proxy. De gevolgen van zo’n melding zijn groot en traumatisch voor de gezinnen, zeker als de meldingen onterecht zijn.

Uit dossiers die in handen zijn van het programma Een Vandaag blijkt dat Veilig Thuis in sommige situaties door lijkt te slaan. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij het tegendeel bewezen is, en er zelfs op schrift is gesteld dat er geen reden meer is voor verdenking van kindermishandeling, waarbij Veilig Thuis het gezin toch in de gaten blijft houden.

Betere screening vooraf
Vera Hooglugt, voorzitter van de BVIKZ, vindt dat meldingen die gedaan worden bij Veilig Thuis beter gescreend moeten worden. "Elke melding moet serieus worden genomen, maar er moet vooraf meer worden gedaan. De juiste professionals moeten goed inschatten of een melding inderdaad meldenswaardig is." Daarnaast vindt ze dat er meer naar nazorg gekeken moet worden: "Ouders die slachtoffer zijn geworden van een onterechte melding van kindermishandeling moeten een vorm van slachtofferhulp krijgen. Wij zien dat de trauma's immens groot zijn. Het is ongelooflijk ingrijpend wat er over een gezin wordt afgeroepen."

Tanno Klijn, voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis, herkent de signalen van BVIKZ niet.  Klijn: "We realiseren ons dat de impact groot is, maar het is onze taak om signalen rondom veiligheid te onderzoeken." Volgens Klijn onderzoeken ze liever een keer te veel dan te weinig. "Bij een onderzoek van Veilig Thuis, dat achteraf onnodig blijkt te zijn, is de impact heel groot. Daar moeten we goed met elkaar naar kijken," aldus de voorzitter. Veilig Thuis is bereid om het beleid aan te passen als dat nodig is. 

Om de tafel
Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, heeft in een reactie laten weten dat hij met de betrokken partijen om de tafel wil gaan zitten om elkaar beter te begrijpen. "Ik weet van Veilig Thuis dat zij ook graag willen leren hoe zij het nog beter kunnen doen. Bijvoorbeeld een goede informatievoorziening aan ouders over de werkwijze van Veilig Thuis, bewaartermijnen, vernietiging van de zaak en de klachtenprocedure. Ook mogelijke nazorg voor ouders komt aan de orde. Ik wil in gezamenlijk overleg komen tot verdere afspraken hierover."

Hier kun je de uitzending van Een Vandaag van zaterdag over dit onderwerp terugkijken.