Feiten en fabels over het verdrag met Oekra´ne

Er bestaan allerlei sprookjes, stellingen, waarheden en onwaarheden over het komende referendum waar we kiezen voor een voor of tegen een handelsverdrag met Oekraïne. Zowel de voor- als tegenstanders brengen een heleboel stellingen over het verdrag en hoe het ons bevoordeeld alswel benadeeld. Thierry heeft het over een militair verdrag, anderen verwerpen dat. Stem voor Nederland zegt dat het verdrag goed voor Nederland is, anderen werpen daar weer argumenten tegenop. Hoe zit het echt? Waarom is er zoveel commotie over dit onderwerp? En waarom is hier een referendum over?

Laten we eerst even naar de voorgeschiedenis kijken. Op 1 juli 2015 ging de referendumwet in. Iedereen mag, onder bepaalde voorwaarden, een referendum aanvragen. Je moet bijvoorbeeld meer dan 299.999 legitieme, Nederlandse handtekeningen hebben voordat zo’n referendum aangevraagd kan worden. Daarnaast mag het alleen over wetten gaan die al aangenomen zijn door de regering. Er zijn ook een aantal onderwerpen waar géén referendum over gehouden mag worden. Een lijstje staat hier. Een referendum over het lidmaatschap met Europa kan dus niet. Daarna moet er meer dan 30% van de bevolking stemmen voordat de uitslag daadwerkelijk serieus wordt genomen.

Al in 2014 werd het initiatief GeenPeil gestart. Buiten Geenstijl zijn er nog twee andere initiatiefnemers, het Forum voor Democratie en het Burgercomité-EU. Het referendum dat zij aanvroegen gaat over de goedkeuringswet voor de Associatieovereenkomst tussen de EU, Euratom, de 28 lidstaten en Oekraïne. In 2015 konden zij een referendum aanvragen door de referendumwet. Op 14 oktober werd het referendum goedgekeurd door de Kiesraad en kon de campagne beginnen. Het referendum zal plaatsvinden op 6 april 2016. Er waren in totaal 427.939 geldige handtekeningen opgehaald.

Waar gaat het referendum dan over? In 2014 werd de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne vastgelegd na 20 jaar onderhandelen. Volgens de Wikipediapagina (schaam, schaam) wil de Europese Unie aan de ene kant haar import en export met Oekraïne veiligstellen en Oekraïne aan de andere kant wil zijn export uitbreiden en externe investeringen ontvangen. In 2012 werd het verdrag voor het eerst voorgesteld, maar kreeg zowel tegenwerking vanuit de EU als vanuit Rusland. Door druk vanaf Rusland ging het verdrag van tafel. Dit uitte zich in rellen door de bevolking en de toenmalige regering werd verjaagd. Op 21 maart 2014 werd het verdrag alsnog getekend. Een aantal onderdelen van het verdrag traden sinds 2 november in werking en een gedeelte werd nog uitgesteld tot 31 december 2015. Het verdrag werd geratificeerd op 7 april 2015 door de Tweede Kamer en op 7 juli door de Eerste Kamer. Het verdrag is een enorm lang, moeilijk te lezen stuk en ik zal eerlijk toegeven dat ik niet het hele verdrag heb gelezen, maar wel een flink stuk en alle stukken waar de stellingen over gaan.

Geenpeil
Geenpeil