'Nog maar 10 levende vaquita's op aarde'

Het leven van de Californische bruinvis, ook wel vaquita genoemd, gaat niet over rozen. Regelmatig komen 's werelds kleinste walvisachtigen in netten terecht die gebruikt worden voor de (illegale) vangst van de totoaba macdonaldi - waarvan de zwemblaas op de Chinese zwarte markt kapitalen oplevert - en daardoor zijn de dieren bijna uitgestorven.

Al jaren wordt de populatie in de gaten gehouden. In 1997 werden er 567 vaquita's geteld, niet zoveel, maar een heel stuk meer dan de ongeveer 60 die er in 2015 geteld werden. Het meest recente onderzoek is nog een heel stuk zorgwekkender: men kwam niet verder dan zo'n tien vaquita's, wat betekent dat de populatie bijna volledig uitgeroeid is.

Er is nog wel een sprankje hoop: de nog levende vaquita's lijken in goede gezondheid te verkeren en planten zich ook nog gewoon voort. Het leefgebied is prima, van ziektes of voedselgebrek is geen sprake. Er is maar één bedreiging en dat is de visserij in hun zeer kleine leefgebied. Als dat zeer snel gestopt kan worden zouden de vaquita's het misschien kunnen overleven.

Een documentaire over de vaquita (Bron: YouTube)