De herfst is begonnen!

De Germaanse wortel harbista werd in het Oudhoogduits herbist, in het Middelhoogduits herbest en in het Oud-Fries en Middel-Nederlands hervest. Ook het Engelse woord harvest ("oogst") is verwant met onze naam voor dit seizoen. De herfst loopt (ten noorden van de evenaar) bij conventie dat jaargetijden op de 21e beginnen van 21 september t/m 20 december.

Het astronomisch bepaalde begin van de herfst is de herfstnachtevening rond 23 september (op het noordelijk halfrond en rond 20 maart op het zuidelijk halfrond). De zon gaat dan door het herfstpunt en de dag en de nacht zijn nagenoeg even lang. De herfst eindigt rond 22 december (op het noordelijk halfrond en rond 21 juni op het zuidelijk halfrond) met de winterzonnewende.

Het astronomisch begin van de herfst is het ijkpunt van de Franse republikeinse kalender. De meteorologische herfst begint eerder, op 1 september op het noordelijk halfrond en op 1 maart op het zuidelijk halfrond. Deze duurt dan tot 1 december respectievelijk 1 juni.

In gematigde klimaatzones verliezen de meeste loofbomen en ook andere planten hun bladeren. In de herfst wordt het flink kouder dan in de zomer, hoewel er periodes met warmte kunnen optreden, de zogenaamde nazomer.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in de herfst geboren zijn gemiddeld zes maanden langer leven dan mensen die in het voorjaar geboren zijn. Zwangere vrouwen eten in de zomer meer verse groente en fruit, wat een positief effect heeft op de baby. Op het zuidelijk halfrond geldt hetzelfde: daar worden mensen die in het begin van het jaar (in hun herfst) geboren zijn gemiddeld 6 maanden ouder.

Stuur je mooiste herfstfoto's op naar naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!

De herfst is begonnen!  (Foto: FOK!)
De herfst is begonnen! (Foto: FOK!)De herfst is begonnen!  (Foto: FOK!)
De herfst is begonnen! (Foto: FOK!)De herfst is begonnen!  (Foto: FOK!)
De herfst is begonnen! (Foto: FOK!)