Extra oliebestrijdingsmateriaal naar Caribisch Nederland

In de zomer van 2018 wordt het oliebestrijdingsmateriaal op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) verder uitgebreid met opblaasbare olieschermen. Deze schermen kunnen de kwetsbare flora en fauna in het gebied beschermen tegen de invloed van verontreinigingen vanuit de zee of in en rond de haven.

De huidige containers op de eilanden zijn voorzien van een olieverzamelsysteem en speciale pompen om olie uit het water over te hevelen. Ook zijn er aparte containers met beschermende kleding, handgereedschappen, absorberende materialen en materiaal voor vervoer van vogels. De oliebestrijdingsmaterialen stelt de eilanden in staat om op korte termijn kleinere vervuilingen te verzamelen, effecten te beperken of belangrijke punten uit voorzorg te beschermen tegen olie om het daarna op te ruimen. De eerste uren na een olieverontreiniging zijn cruciaal om de kwetsbare kust, marine park en de haven te beschermen. De havenmeester kan samen met hulpdiensten, marine-parks rangers en vrijwilligers de oliebestrijdingsmaterialen inzetten.

Maritieme incidenten
Sinds de BES-eilanden vanaf 2010 als drie afzonderlijke openbare lichamen deel van Nederland zijn, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor een goede maritieme incidentbestrijding op zee samen de havenmeesters. Daarom heeft Rijkswaterstaat een aantal jaren geleden de eilanden voorzien van oliebestrijdingsmateriaal om zo de mogelijke effecten bij verontreiniging van dit bijzondere gebied te verkleinen. De komst van de olieschermen zorgt ervoor dat de maritieme incidentbestrijding verder wordt uitgebreid.

Hulp bij oliebestrijding
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat samenwerkingsafspraken met Caribische buurlanden gemaakt over hulp bij de bestrijding van grotere olieverontreinigingen en met een internationale leverancier voor extra oliebestrijdingsmiddelen bij grote maritieme rampen.

Extra oliebestrijdingsmateriaal Caribisch Nederland (Foto: Rijkswaterstaat)
Extra oliebestrijdingsmateriaal Caribisch Nederland (Foto: Rijkswaterstaat)