Kabinet wil betere bescherming kind bij scheiding

Het kabinet neemt maatregelen om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Kinderen die slachtoffer worden van zo'n juridisch gevecht moeten daarnaast beter beschermd worden. Het gaat om een initiatief van staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) en van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA), schrijft het AD maandag.

Echtparen die uit elkaar willen en te boek staan als 'probleemgezin', krijgen straks een maatschappelijk werker en een bemiddelaar toegewezen om te voorkomen dat de zaak uit de hand loopt. Daarnaast kunnen rechters een curator aanwijzen die voor de belangen van het kind opkomt. Ook komt er meer geld voor hulpverlening en een landelijke campagne.

Nu eindigt zo'n tien procent van de scheidingen in een juridisch gevecht. Teeven en Van Rijn willen daar zo snel mogelijk een einde aan maken, maar benadrukken dat het onmogelijk is om vechtscheidingen helemaal te voorkomen. "Ouders zijn in eerste instantie aan zet om te voorkomen dat een scheiding uit de hand loopt en kinderen de dupe worden. Zij zijn immers de enigen die de strijd echt kunnen stoppen", zegt Teeven in de krant.

Het plan van de staatssecretarissen komt tegelijk met een adviesrapport van Kinderombudsman Marc Dullaert, die pleit voor verplichte therapie en een regierol voor de rechter. "Het huidige systeem werkt escalatie in de hand en maakt eindeloos procederen mogelijk", stelt Dullaert in het rapport.

"Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden, waardoor het loont om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan." De Kinderombudsman pleit daarom voor een fundamenteel andere aanpak.

Naar schatting hebben nu ruim zestienduizend kinderen ernstige last van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar zo'n 3500 nieuwe kinderen bij.