Democratie hindert invoering sharia in Den Haag

Een tiental jonge hypermoslims hebben er moeite mee om van Den Haag een shariastad maken. De groep haatvlasbaardjes beweert dat democratie en verkiezingen strijdig zijn met de wetten van de islam en daarom haram. De haatvlasbaardjes concentreren zich vooral in de Transvaal en Schilderswijk, bericht omroep West.

Leidsman Abu Uthman licht in zijn column 'Mijn stempas gaat daar democratie hoort; in het vuur' op de ware religie toe waarom de sharia in zijn ogen veel effectiever is dan democratie. Ook het feit dat de onreine en ongelovige Willem-Alexander de burgemeester benoemt is iets wat de islamietjes zwaar tegen de lange tenen stoot.

Moslim Ahmed el Hadoui van de Islam Democraten is door de langteenmoslims bedreigd vriendelijk verzocht om zijn kandidatuur voor de komende gemeenteverkiezingen in te trekken en zich zo een 'ware moslim' te tonen. Ahmed el Hadoui van de Islam Democraten heeft daar niet zoveel zin in en zegt: 'het is hun goed recht de verkiezingen te boycotten, zoals ik het recht heb om me verkiesbaar te stellen'.