Ministers buigen zich over begroting 2010

De meest betrokken ministers komen vanochtend voor de eerste keer na de vakantie bijeen om te praten over de begroting van volgend jaar die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Dit voorjaar heeft het kabinet voor de komende jaren al een omvangrijk pakket crisismaatregelen genomen. Daarin staan voor de eerste jaren investeringen centraal; vanaf 2011 wordt er bezuinigd.

Sindsdien zijn de economische vooruitzichten echter alleen maar verslechterd. Gisteren bleek uit de meest recente cijfers dat de verwachtingen voor 2010 over werkloosheid, begrotingstekort en economische krimp iets minder somber zijn dan een paar maanden geleden. De situatie is desondanks nog altijd buitengewoon slecht.

Vanaf morgen spreekt de voltallige ministerraad mee over de begrotingsplannen.