PVV: Schaf dat BelgiŽ toch af

Het is dramatisch gesteld met het imago van België. Zo concludeert de PVV op basis van een aantal internationale rapporten. Zo oordeelt de Eastwest Global Index, een index die landen beoordeelt op het beeld dat er in grote media van hen geschetst wordt, dat het imago van België nog slechter is dan dat van pak 'm beet Libië. Van de 200 beoordeelde landen staan onze Zuiderburen op een schamele 152e plek. Ter vergelijking, Nederland vinden we terug op plek 35.

Voor de PVV is dit reden genoeg om opnieuw op te roepen tot een ontbinding van België en een hereniging van Nederland en Vlaanderen. "De Partij voor de Vrijheid vraagt Minister-President Balkenende actief mee te werken aan het opheffen van België, zodat Vlaanderen en Nederland kunnen worden herenigd', stelt de partij op haar website. "België is bijna verleden tijd. Mooi!" Vindt Geert Wilders. "De toekomst is aan het onafhankelijke Vlaanderen dat zich in een federatie verbindt met Nederland. Daarom moeten we een ambassadeur hebben bij onze partner Vlaanderen en niet bij het bijna-stervende België."

Hoe vurig de wens van de PVV ook is, of het ooit zal komen tot een ontbinding van België is natuurlijk nog maar de vraag. In 2007 laaide de discussie over een mogelijke ontbinding van België weer op toen het formeren van een nieuw kabinet extreem lang op zich liet wachten. Uit een enquête die de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws toen uit liet voeren kwam naar voren dat bijna twee op de drie Vlamingen (63 procent) verwacht dat België op den duur uit elkaar valt. Bijna de helft (44 procent) wenst dat ook zelf.

DAG onderzocht in november 2007 hoe de Nederlanders staan tegenover een eventuele samenvoeging van Nederland en Vlaanderen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 45% van de Nederlanders eenwording met Vlaanderen een goed idee vindt.